Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kara aresztu a kara pozbawienia wolności czyli więzienia

skomentuj

Pytanie: Może Pan praktycznie wyjaśnić mi różnicę pomiędzy kara aresztu a karą więzienia – pozbawienia wolności?

Odpowiedź: Mogę. Kara aresztu (nie mylić z tymczasowym aresztowaniem jako środkiem zapobiegawczym w postępowaniu karnym) jest to kara orzekana za popełnienie wykroczenia a kara pozbawienia wolności za popełnienie przestępstwa. O karze aresztu traktują art. 19, 26, 35, 38, 42, 43 i 44 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z art. 19 Kodeksu wykroczeń, kara aresztu może trwać najkrócej 5 dni a najdłużej 30 dni. Kara pozbawienia wolności natomiast może trwać najkrócej 30 dni… Wymierzana jest za przestępstwa (na podstawie Kodeksu karnego) czyli za czyny klasyfikowane jako mające wyższą szkodliwość społeczną w porównaniu z wykroczeniami.

„Ciekawostka”. Jeżeli ukradnie Pan w sklepie towar o wartości 437,49 zł. to będzie to wykroczenie a nie przestępstwo kradzieży, gdyż dopiero od wartości 437,50 zł. kradzież jest przestępstwem. Jednak jeżeli oszuka Pan kogoś nawet np. na 50 złotych to już będzie przestępstwo. Będzie Panu grozić za to kara pozbawienia wolności i po skazaniu przez sąd zostanie Pan wpisany jako karany do Krajowego Rejestru Karnego. Za wykroczenia nie wpisują do tegoż KRK.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 4.5]

01/12/2015

kategoria skazanie

Skomentuj