Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Tryb egzekucji należności za czynsz wobec gminy

skomentuj

Pytanie: Wskutek przejściowych kłopotów finansowych mam zaległości w zapłacie czynszu za mieszkanie komunalne czyli wobec gminy. Otrzymałam już upomnienie i chciałabym się zapytać, co dalej będzie ew tej sprawie a konkretnie to, czy gmina wystawi tytuł egzekucyjny i sprawą do razu zamie się komornik skarbowy czy jednak sprawa trafi do sądu, sąd wyda nakaz zapłaty a ja będę mogła odwołać się? Zależy mi na przeciągnięciu sprawy w sądzie w takim przypadku.

Sprawa trafi na drogę sądową czyli do sądu cywilnego, egzekucja administracyjna jest niedopuszczalna w przypadku egzekucji czynszu. Oto jedna z tez Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 kwietnia 1992 r. sygn. akt SA/Wr 336/92:

Uchwały zarządu gminy, w których określono stawki czynszu dzierżawnego, nie mogą być uznane za decyzje administracyjne bądź postanowienia właściwych organów gminy, o których mowa w art. 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.
Obowiązujące przepisy prawa administracyjnego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1991 Nr 30 poz. 127/ nie przewidują orzekania w drodze decyzji administracyjnej lub postanowienia o wysokości czynszu dzierżawnego mienia gminy.

W mojej ocenie sąd nie powinien wydać nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lecz w postępowaniu upominawczym i będzie Pani mogła wnieść sprzeciw, nakaz utraci moc i istotnie będzie Pani mogła sprzeciwem znacznie opóźnić wydanie przez sąd prawomocnego orzeczenia.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

19/11/2015

Skomentuj