Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zawezwanie (ponowne) do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia

komentarze 2

Pytanie: Z umowy wynika, że kontrahent powinien mi zapłacić karę umowną. Został wezwany do zapłaty ale jego radca odpisał, ze moje roszczenie nie ma podstaw. Nieprawda, ma podstawy a radca nie uzasadnił ani nie próbował uzasadnić swojej niby racji, odmowy zapłaty kary umownej. Kwota kary umownej przekracza 500 tysięcy złotych a sytuacja mojej firmy od kilku lat nie pozwala mi na założenie sprawy w sądzie – zapłacenie wpisu sądowego w wysokości 5% od tej kwoty. Prawie dwa lata temu, kiedy przedawnienie kary zbliżało się, wystąpiłem do sądu z zawezwaniem tego kontrahenta jako dłużnika do próby ugodowej. Stawił się mną posiedzeniu tak jak i ja ale jak można było przewidzieć, do ugody nie doszło ale za to bieg przedawnienie został przerwany.

Za niecałe dwa tygodnie mina kolejne dwa lata od daty posiedzenia a ja dalej nie mam pieniędzy na wpis sądowy – 25 tysięcy złotych. Już dawno postanowiłem, że jeszcze raz przerwę big przedawnienia ale się zagapiłem że już minęły dwa lata od wysłania wniosku do sądu o zawezwanie do próby ugodowej a na tym tutaj: … piszą, że ponowny bieg przedawnienia zaczyna biec od daty wysłania zawezwania więc rozumiem, że moje roszczenie już na dobre się przedawniło? Potwierdza Pan to?

Odpowiedź: Co do przedawnienia roszczenia dot. kar umownych w takiej sprawie, to decyduje tutaj art. 124 par. 2 kc: W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Jasno wynika z ww. przepisu, że ponowny bieg przedawnienia rozpoczął się dopiero po posiedzeniu sądu w tej sprawie a nie po nadaniu przesyłki z zawezwaniem w placówce pocztowej. Ma Pan więc jeszcze owe niecałe dwa tygodnie na wniesienie pozwu o zapłatę kary umownej. Jeżeli nie ma Pan pieniędzy na opłacenie całego wpisu, to może Pan ograniczyć swe roszczenie więc i wpis sądowy będzie niższy. Radzę Panu rozważyć takie rozwiązanie tym bardziej, że sąd może zastosować tzw. miarkowanie kary umownej czyli obniżyć kwotę tejże uznając, że kwota pół miliona złotych jest (rażąco) za wysoka. Jeżeli pozwie z ograniczeniem roszczenia napisze Pan, że ogranicza roszczenie licząc się z ewentualnością miarkowania kary umownej, to hm… dobrze wyglądałoby to – tak to ujmę.

Albowiem ponowne przerwanie przedawnienia tzn. ponownym zawezwaniem do próby ugodowej (kiedy przecież należy spodziewać się, że ugoda nie zostanie zawarta skoro tamten uważa, że nie przysługuje Panu żadne roszczenie) jest wysoce wątpliwe.

Przytaczam Panu fragment uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2014 r., Sygn. akt I ACa 12/14: Oceniając, czy kolejny wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia, należy zwrócić uwagę, że przerwanie biegu przedawnienia nie jest podstawowym celem instytucji postępowania pojednawczego i nie można uznać, aby prawnie dopuszczalne było przerywanie biegu terminu przedawnienia w nieskończoność przy pomocy kolejnych wniosków o zawezwanie do próby ugodowej.

Strona przeciwna może podnieść zarzut przedawnienia wywodząc (powołując się na wspomniane orzeczenie), że jedynym celem dla pana było ponowne przerwanie biegu przedawnienia gdyż znając już stanowisko strony przeciwnej (z pierwsze posiedzenia i wcześniejsze) wiedział Pan, że do zawarcia ugody nie dojdzie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

07/11/2015

kategoria przedawnienie

Komentarze do 'Zawezwanie (ponowne) do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia'

Subscribe to comments with RSS

  1. Zamiast zmienić przepis bawią się w takie naciągane logicznie orzeczenia, będące de facto wbrew przepisowi, smutne…

    Lech (remitent.pl)

    9 Lis 15 09:50

  2. Wyrok wydał sąd apelacyjny więc chyba o grubszą kasę chodziło. A to może (ale oczywiście nie musi) oznaczać, że wyrok jest wydany za łapówkę przekazaną przez pełnomocnika strony której zależało na tym, aby sąd stwierdził przedawnienie zobowiązania…

    admin

    9 Lis 15 10:39

Skomentuj