Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

O umowie cesji warunkowej czyli umowie powierniczego przelewu wierzytelności

skomentuj

Pytanie: Chciałem się dowiedzieć, co do windykacji prowadzonej na podstawie cesji warunkowej. Jeśli „sprzedajemy” dług powstały na podstawie umowy pożyczki dla firmy windykacyjnej czyli wszystkie prawa przechodzą na cesjonariusza, czy konieczne jest podpisywanie takiej umowy u notariusza? W przypadku niemożności wyegzekwowania wierzytelności, umowa cesji powinna zawierać zapis o konieczności podpisania cesji zwrotnej, bądź inny stosowny, który będzie regulował prawa do wierzytelności w takim przypadku ? Ewentualny nakaz zapłaty jest wystawiany na cesjonariusza?

Odpowiedź: Nie jest konieczne poświadczenie przez notariusza umowy cesji warunkowej (czyli przelewu powierniczego wierzytelności). Ja działałem na podstawie takiej cesji i zawierała ona zapis o tym, że po wypowiedzeniu umowy następuje cesja zwrotna. Myślę jednak, że taki zapis nie jest konieczny (choć nie zaszkodzi oczywiście a nawet lepiej żeby znalazł się w umowie), bo skoro po wypowiedzeniu wierzytelność z powrotem przysługuje wierzycielowi pierwotnemu, to musi zostać dokonana cesja zwrotna. Tak, nakaz zapłaty wystawiany jest na cesjonariusza czyli w tym wypadku – na firmę windykacyjną (jej właściciela).

Załączam tutaj wzór umowy powierniczego przelewu wierzytelności – cesji warunkowej z której ja korzystałem. Można było ja dopracować (żeby była korzystniejsza dla mnie) i nieraz z prawnikami wspominaliśmy o tym, ale jakoś nie doszło do poprawek. Sam ją z lat 15 temu zapożyczyłem – ściągnąłem od kogoś.

Dziękuje za informację. Jeśli chodzi o wydany nakaz zapłaty na firmę windykacyjną , to w przypadku cesji zwrotnej muszę ubiegać się klauzulę na siebie? I w sądzie muszę złożyć nakaz zapłaty wydany na firmę windykacyjną i umowę cesji zwrotnej?

Tak, a dodatkowo wówczas cesja zwrotna musi mieć poświadczone notarialnie podpisy osoby ze strony firmy windykacyjnej i Pana. Chodzi o poświadczenie własnoręczności podpisów które może każda ze stron załatwić u innego notariusza. Na przykład ten z firmy windykacyjnej załatwia to na na cesji zwrotnej u notariusza w jego miejscowości i przesyła cesję zwrotną do Pana z tym poświadczonym podpisem jego a Pan udaje się do notariusza u siebie w miejscowości i na tejże cesji w obecności notariusza też składa podpis a notariusz potwierdza własnoręczność tegoż. Z taką cesją zwrotną i z nakazem zapłaty występuje Pan do sądu który ten nakaz wydał z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na Pana.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

25/10/2015

Skomentuj