Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odszkodowanie za zaniechanie przez komornika wykonania czynności egzekucyjnej

komentarzy 7

Pytanie: Jest zbieg egzekucji, inny komornik przejął moją sprawę. Co zrobić z wnioskami co były wysyłane do starego komornika (brak reakcji ze strony komornika, nawet nie odpowiedział – było ich z 5, spokojnie ruchomości by zaspokoiły moją wierzytelność co znalazłem u dłużnika), mogę starać się o odszkodowanie? Tych ruchomości dłużnik już nie ma, chyba sprzedał.

Odpowiedź: Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika uregulowana jest w art. 23 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Art. 23. 1. tejże ustawy stanowi, że komornik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności. Ponadto, zgodnie z art. 23. 3. Skarb Państwa jest odpowiedzialny za szkodę solidarnie z komornikiem.

Brak reakcji na Pana wnioski egzekucyjne istotnie jest zaniechaniem czynności o którym mowa w wyżej przytoczonym przepisie. Chcąc uzyskać odszkodowanie musiałby Pan jednak wykazać też, że poniósł Pan szkodę czyli, że ruchomości o takiej wartości faktycznie znajdowały się w owym czasie w miejscu które Pan komornikowi wskazywał i że były one własnością dłużnika a nie tylko w jego władaniu (a należały do osób trzecich). Pamiętając Pana poprzednie pytania wnioskuję, iż chodzi o samochody a zatem powinny być własnością dłużnika a nie np. w kredycie przewłaszczone na bank ani nie w leasingu (przy okazji, dobry leasing można wybrać tutaj). Druga przesłanka to ostatecznie bezskuteczne postępowanie egzekucyjne, szkoda niepowetowana.

Kiedyś warunkiem skutecznego ubiegania się o odszkodowanie było wcześniejsze wniesienie do sądu skargi na komornika. W obecnym stanie prawnym w tym zakresie nie istnieje już taki warunek.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

20/10/2015

kategoria: komornik

Komentarze do 'Odszkodowanie za zaniechanie przez komornika wykonania czynności egzekucyjnej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Wystarczy zwykłą skarga, jeżeli miał wnioski o zajęcie i tego nie zrobił to już coś się dostanie w mieście gdzie układów nie ma.

  xxx

  21 Paź 15 13:10

 2. Na jakiej podstawie (przepis?) i ile?

  admin

  21 Paź 15 13:32

 3. Dz. U. z 2004 r Nr 179, poz 1843, art 2,

  xxx

  21 Paź 15 19:52

 4. Trzeba wyliczyć ile i dać sądowi pod ocenę, komornik też się ustosunkuje i sąd oceni.

  xxx

  21 Paź 15 20:11

 5. Tam nie jest napisane o komorniku tylko o postępowaniu przygotowawczym albo sądowym.

  admin

  22 Paź 15 13:23

 6. Art 3 pkt 7 mówi, że może to dotyczyć postępowania egzekucyjnego, bo jego strona może wnieść taką skargę. Sąd nie prowadzi postępowania egzekucyjnego a jedynie je nadzoruje, czyli taki zapis by był bezsensowny, a jednak tam się znajduje. Resztę masz na mailu.

  xxx

  23 Paź 15 13:28

 7. Dziękuję za materiały. Ten załączony wyrok a dokładniej uzasadnienie to nie jest zasądzenie stricte odszkodowania. Aby takowe dłużnik mógł uzyskać, to musiałby szkodę wykazać. Jednak zwrócę pytającemu wówczas uwagę na to, ze choć może takie 2 tys. zł. uzyskać.

  Istotne są następujące przepisy z tego Dz.U.:

  Art. 15. 1. Strona, której skargę uwzględniono, może w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu Państwa i komornika.
  2. Postanowienie uwzględniające skargę wiąże sąd w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, co do stwierdzenia przewlekłości postępowania.
  Art. 16. Strona, która nie wniosła skargi na przewlekłość postępowania zgodnie z art. 5 ust. 1, może dochodzić – na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)) – naprawienia szkody wynikłej z przewlekłości, po prawomocnym zakończeniu postępowania co do istoty sprawy.

  admin

  23 Paź 15 15:24

Skomentuj