Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Proces o zapłatę 450 zł. tytułem prowizji za windykację… ostatnie pismo przed rozprawą

komentarze 2

PISMO PROCESOWE – PROPOZYCJA UGODOWEGO ZAKOŃCZENIA SPORU

W przedmiotowej sprawie chodzi niemal wyłącznie o zasady ale (odnosząc się do sugestii Wysokiego Sądu aby ugodowo zakończyć spór) skłonny jestem ugodowo zakończyć spór. Nadmieniam (przypominam) najpierw, że pozwany otrzymał od dłużnika zapłatę wierzytelności która zgodnie z podpisaną przez nas umową cesji (przelewu powierniczego wierzytelności), była wierzytelnością przysługująca wówczas mnie. Wezwany do zapłaty zarzucał bezpodstawnie iż jak to ujął (jeszcze chyba mam zachowanego maila odeń), „Nie kiwnął Pan palcem w du…ie”. We wcześniejszym piśmie procesowym nadmieniłem, że umowa przelewu nie uzależniała wysokości wynagrodzenia od poniesionego przeze mnie nakładu pracy, dlatego też nie wyszczególniałem czynności podjętych przeze mnie. Zatrzymał zatem moje pieniądze, żeby nie użyć sformułowania „przywłaszczył”.

Nie mogę się oprzeć ponownemu wskazaniu, iż pozwany zapłacił mi bez szemrania prowizję od pierwszej raty spłaconej przez dłużnika na konto firmowe pozwanego. Dlaczego? Ani chybi dlatego, że potrzebował mojej firmy do nakłonienia dłużnika aby spłacił resztę długu.

Niechaj pozwany zgodzi się zapłacić choć 350 zł. (zamiast kwoty 450 zł. będącej wartością przedmiotu sporu) i zezwoli na cofnięcie pozwu a uczynię to. Jest to moja propozycja ugodowa. Z dochodzenia odsetek za zwłokę rezygnuję. Jeżeli pozwany odrzuci tę propozycję ugodową, to wnoszę o przeprowadzenie rozprawy pod moją nieobecność.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

16/09/2015

Komentarze do 'Proces o zapłatę 450 zł. tytułem prowizji za windykację… ostatnie pismo przed rozprawą'

Subscribe to comments with RSS

 1. a poinformowałeś dłużnika o cesji? jeśli tak to ch…j cię obchodziło że on zapłacił cedentowi. mogłeś dłużnika nadal windykować 🙂

  dłużnik uwolniłby się w ten sposób od długu tylko w przypadku, jeśli nie poinformowałbyś go o cesji (bądź nie miałbyś dowodu na to że go poinformowałeś)

  ryszard ochódzki

  17 Wrz 15 04:12

 2. Wiem, ale cedent zapewne wypowiedziałby mi umowę…

  admin

  17 Wrz 15 05:54

Skomentuj