Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Patrycja Cepak. Mysłowice. Kwota 2.639,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik: Patrycja Cepak ur. 1992 r., zam. Mysłowice, ul. Świerczyny. Kwota 2.639,00 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 22.05.2013 r. Sygn. akt I Nc 665/13 wydany przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, zaopatrzony w klauzulę wykonalności tegoż Sądu z dnia 03.10.2013 r. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sosnowieckiego, umorzone dnia 19 maja 2014 r. jako całkowicie bez efektów. Dnia 08 maja 2014 r. komornik poinformowała wierzyciela między innymi o tym, co następuje. Dłużnik nie pobiera świadczeń krótkoterminowych ani z tytułu renty. Brak nadpłaty podatku w Urzędzie Skarbowym i zgodnie z informacją stamtąd, brak wykazanego rachunku bankowego. Dłużniczka nie wystąpiła jako strona w czynnościach cywilnoprawnych. Nie jest właścicielem pojazdów. Nie figuruje jako właściciel nieruchomości, zgodnie z informacja z Urzędu Miasta Mysłowic. W systemie OGNIVO ustalono konto bankowe lecz na rachunku tym brak środków. Dłużnik stawiła się w kancelarii komornika i oświadczyła, że nie pracuje, utrzymuje się z prac dorywczych. Nie posiada wartościowych ruchomości, samochodu, wierzytelności innych. Zobowiązała się do spłaty zadłużenia w ratach po 400 zł. miesięcznie począwszy od marca 2014 r. ale do dnia dzisiejszego nie odnotowano wpłaty. Kontakt z wierzycielem: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17/04/2015

kategoria: dłużnicy

Skomentuj