Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„za jakie długi komornik może zlicytować dom”

komentarzy 7

Tytułowe pytanie ktoś wpisał w wyszukiwarce internetowej. Jest dość często wpisywane. Odniosę się do rodzaju długów oraz do wysokości.

Za każdy rodzaj długu wierzyciel może po uzyskaniu tytułu wykonawczego zlecić komornikowi ściągnięcie należności i skutecznie domagać się egzekucji z nieruchomości, w tym z domu. Nie ważne, czy wierzycielem będzie skarb państwa z tytułu podatków, składek ZUS itd., czy może bank z tytułu niespłaconego kredytu firmowego czy kontrahent z tytułu niezapłaconej faktury czy osoba prywatna z tytułu prywatnej pożyczki itd. Jak chodzi natomiast o minimalną kwotę długu za niezapłacenie której może Cię czekać egzekucja z domu, to takowego minimum brak. I tak też, jeśli na przykład niedopłacisz jednej złotówki choćby a nawet jednego grosza, to wierzyciel może wnieść do komornika o egzekucję. I jeżeli uprzesz się aby owego jednego grosza nie dopłacić, to wierzyciel może się uprzeć aby ściągnąć od Ciebie ten niedopłacony grosz.

Jeżeli egzekucja z wynagrodzenia, z konta bankowego, z Twoich (starych) rzeczy w domu itd. okaże się bezskuteczna, to wierzyciel może sobie zażyczyć, aby komornik poprowadził egzekucję z Twego domu. Aha, wiedz, że w momencie wszczęcia egzekucji owego jednego grosza twój dług urośnie o minimalną opłatę komorniczą, która wynosi wciąż bodajże 159,60 zł.

Chyba każdy komornik byłby maksymalnie wku…wiony będąc zmuszonym do prowadzenia egzekucji z nieruchomości mając w perspektywie zarobek na tym 159,60 zł. około 300 zł. (przy egzekucjach z nieruchomości jak i z ruchomości minimalna opłata jest wyższa). Może więc ten i ów machnąłby ręką na taki zarobek i sam zapłaciłby za dłużnika ten jeden grosz.

Komentarze do '„za jakie długi komornik może zlicytować dom”'

Subscribe to comments with RSS

 1. oplata zależy od sposobu ściągnięcia. jeśli tego grosza zapłacisz w kancelarii, to będzie ponad 300zł. jeśli z rachunku albo wynagrodzenia to rzeczywiście 159zł plus wydatki gotowkowe

  ryszard ochódzki

  11 Kwi 15 at 17:21

 2. Z tego co piszesz wynika, że lepiej nie iść do komornika i nie zapłacić jednego grosza tylko czekać na ściągniecie z konta, pensji, z wierzytelności w urzędzie skarbowym? Dziwne. Który przepis o tych 300 zł. mówi?

  admin

  11 Kwi 15 at 17:48

 3. ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, art. 49, ust. 1:
  W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wy-nagrodzenia miesięcznego.

  ryszard ochódzki

  12 Kwi 15 at 00:27

 4. wierzytelność ze skarbówki nie podlega pod „ulgową” stawkę, za to podpada spłata do wierzyciela (wówczas przy umorzeniu na wniosek opłata stosunkowa to 5%, nie mniej niż 1/20)

  ryszard ochódzki

  12 Kwi 15 at 00:29

 5. A zatem istotnie prawo sugeruje dłużnikowi aby dobrowolnie nie spłacał. Pewnie na kacu pisali jacyś tam sędziowie. Poprawiłem natomiast kwotę minimalną przy egzekucji z nieruchomości.

  admin

  12 Kwi 15 at 06:55

 6. do bodajże 2007 roku ustawa nie przewidywała działki dla komornika, jeśli spłacało się bezpośrednio wierzycielowi 😀 za to komornicy kochali długi szpitalne, bo jednym listem kroili 15% od milionów (nie było dolnych i górnych widełek)

  zmiana ustawy przyniosła drastyczne zmiany – czy płaciłeś do komornika czy za jego plecami, zawsze 15%. plus widełki 30x średnia krajowa max i min 1/10 średniej. tak samo 1/10 przy umorzeniu na wniosek itp.

  powyższe zakwestionował TK argumentując brak rozróżnienia widełek albowiem kiedy komornik coś zrobi albo nic nie zrobi to i tak 1/10 się należy. salomonowym rozstrzygnięciem jest ustawa w obecnym kształcie czyli widełki 1/10 i 1/20 średniej.

  ryszard ochódzki

  12 Kwi 15 at 12:54

 7. A jeszcze wcześniej (lata 90-e?) ponoć było tak, że z góry wierzyciel musiał płacić komornikowi lwią część opłaty stosunkowej od jeszcze niewyegzekwowanego długu który zapewne jak i obecnie w większości spraw nie został wyegzekwowany. Coś niesamowitego… Ponoć jak im cofnięto ten „przywilej” (pozostawiając eldorado o którym wyżej napisałeś), to zaczęli się burzyć żądając przywrócenia tegoż bosskiego stanu.

  admin

  12 Kwi 15 at 13:13

Skomentuj