Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Ponowna egzekucja z pojazdu odkupionego przez dłużnika z komisu

skomentuj

Pytanie: Dłużnik posiadał ruchomości które zostały sprzedane przez komornika drogą komisową oczywiście za moją zgodą. 1 z 3 pojazdów sprzedanych cały czas stoi na placu firmy ( może dłużnik odkupił bo to znajomy dłużnika podobno wykupił te wszystkie pojazdy) a więc czy mogę powtórnie wnieść wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji?

Odpowiedź: Oczywiście, może Pan ponownie wnieść o egzekucję z pojazdu który dłużnik odkupił od nabywcy. Zarówno w trakcie toczącego się jeszcze postępowania egzekucyjnego (z innych składników majątku dłużnika jak i tez po umorzeniu – ponownie składając u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. możliwe, że teraz dłużnik tylko np. dzierżawi ten samochód, ale skoro znajduje się w jego władaniu, to można zająć i wtedy okaże się jaki jest stan prawny. Co najwyżej zwolni pan ten pojazd na wezwanie właściciela (jeśli to nie dłużnik jest właścicielem obecnie).

Skomentuj