Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nabycie wierzytelności banku stwierdzonej BTE

komentarzy 18

Pytanie: Mam dwa pytania. Przyjmijmy, że jestem dłużnikiem banku, niespłacony kredyt. Bank załatwia sobie BTE, oddaje do sądu po nadanie klauzuli wykonalności, oddaje temat komornikowi do egzekucji. Komornik nie potrafi ściągnąć długu, umarza trwającą długo egzekucję, ściągnął tylko niewielką w sumie kwotę. Bank chce sprzedać ten dług firmie windykacyjnej. Wymagalność ostatniej raty kredytu to grudzień 2011 roku. Pytanie pierwsze, to czy firma windykacyjna będzie od razu mogła też dać komornikowi ten BTE z klauzulą do egzekucji? Sprzeczne opinie czytałem, wiec chcę zapytać fachowca – praktyka. Jeżeli firma nie będzie mogła użyć BTE, to czy dług w momencie kupna przez firmę windykacyjną automatycznie stanie się przedawniony?

Odpowiedź: Nigdy nie zajmowałem się windykacją kredytów bankowych, ale odpowiedzi znam na Pana pytania. Firma windykacyjna nie będzie mogła prowadzić egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego (dokładniej to wykonawczego, bo już z klauzula wykonalności). W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy wydając w 2004 roku Uchwałę o sygnaturze akt III CZP 9/04. W uchwale tej Sąd Najwyższy stwierdził, że cytuję: „Niedopuszczalne jest nadanie na podstawie art. 788 § 1 k.p.c. klauzuli wykonalności na rzecz niebędącego bankiem nabywcy wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym, także po zaopatrzeniu go w sądową klauzulę wykonalności.”

Firma windykacyjna zatem, jeżeli zechce doprowadzić do wszczęcia komorniczego postępowania egzekucyjnego przeciwko Panu, będzie musiała wnieść do sądu pozew o zapłatę a od wydanego nakazu zapłaty (wyroku) będzie Panu przysługiwał środek odwoławczy.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 4.5]

15/02/2015

Komentarze do 'Nabycie wierzytelności banku stwierdzonej BTE'

Subscribe to comments with RSS

 1. co do kwestii przedawnienia to zależy na jakiej podstawie umorzono postępowanie egzekucyjne. jeśli na art 823 kpc to efekt jest taki jakby egzekucji w ogóle nie było i startujemy od daty klauzuli.
  obecnie SN będzie się wypowiadał czy umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela rodzi cofnięcie skutków prawnych, podobnie jak np. cofnięcie pozwu.

  poza tym z doświadczenia, to z firmą windykacyjną/funduszem idzie w sądzie wygrać. to co wypisują w uzasadnieniach to niekiedy jest kabaret – że wyciąg z ksiąg jest jak wyrocznia lepsza niż DNA, że BTE to już wyrok i teraz sąd musi tylko to przepisać, że umowa cesji to niezbity dowód na dług itp…

  ryszard ochódzki

  15 Lut 15 09:04

 2. A co do tego co piszesz w związku z art. 823 kpc to się wypowiedział SN?

  Art. 124 § 2 kc nie pozostawia bowiem złudzeń: „W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.”

  A zatem, to że ktoś (w świetle art. 823 kpc) w ciągu roku nie złożył żadnego wniosku o kolejną czynność, nie ma znaczenia.

  admin

  15 Lut 15 10:09

 3. znam orzeczenia i takowe czytałem – umorzenie w trybie art 823 kpc ma ten skutek jakby wszczęcia egzekucji w ogóle nie było.
  teraz kwestia orzeczenia SN w temacie umorzenia na wniosek wierzyciela, czy ten sam skutek jak przy cofnięciu pozwu tj. brak skutków prawnych m.in. brak przerwania przedawnienia

  ryszard ochódzki

  15 Lut 15 18:31

 4. Nie uwierzę, dopóki nie przeczytam. Takie orzeczenie byłoby sprzeczne z prawem a konkretnie z podanym przeze mnie przepisem przy założeniu, że choć jedna czynność została wykonana przez komornika.

  admin

  15 Lut 15 19:43

 5. ryszard ochódzki

  16 Lut 15 00:05

 6. mówisz i masz:
  Sąd Najwyższy w wyroku z 10.10.2003r. II CK 113/02 wskazał, że umorzenie egzekucji z powodu bezczynności wierzyciela, niweczy wszystkie skutki, jakie ustawa łączy z wszczęciem egzekucji.

  ryszard ochódzki

  16 Lut 15 00:10

 7. No, to pięknie, wyrok sprzeczny z ustawą (jeśli choć jedna czynność przez komornika została wykonana) a uzasadnienie nie do przyjęcia. Ot na przykład, mogę wnieść o egzekucję, komornik zajmie np. wynagrodzenie, następnie złoże wniosek o umorzenie postępowania i bieg przedawnienia przerwany. Jeżeli jednak przez rok nic nie zgłoszę (mimo iż czynność np. zajęcia wynagrodzenia została dokonana), komornik umorzy, to przedawnienie nie zostało przerwane. Chore.

  ORZECZENIE NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM

  admin

  16 Lut 15 03:39

 8. ja twierdzę że zgodne 🙂

  ryszard ochódzki

  16 Lut 15 11:26

 9. Całkowicie niezgodne z Art. 124 § 2 kc.

  admin

  16 Lut 15 11:39

 10. ale co ma wspólnego z tym art. 124 §2 kc? tu nie ma biegu na nowo – tu brak jest skutków prawnych jakie niosłoby wszczęcie egzekucji

  ryszard ochódzki

  17 Lut 15 23:00

 11. Podałem błędny nr artykułu (skopiowałem omyłkowo ni ten co trzeba tylko następny pod nim), właściwy tu przepis z którym uchwała SN jest sprzeczna to: Art. 123. § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego:

  Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

  Jak chodzi o przerwanie przedawnienia, to nie ma żadnego znaczenia w świetle ww. przepisu, że egzekucja została umorzona wskutek bezczynności wierzyciela, to jasne. Ja podejrzewam, że ta bezprawna uchwała SN to efekt kontynuowania linii orzeczniczej „na siłę” w sprawie jakiejś bardzo wpływowej strony – pozwanego lub powoda (z wpływowym radcą lub adwokatem jako pełnomocnikiem). 😉

  admin

  18 Lut 15 06:05

 12. widzę że nie rozumiesz o co chodzi. prosty przykład: wnosisz pozew czyli przerywasz bieg przedawnienia (jeśli oczywiście ten wciąż trwa) ale potem pozef cofasz. skutek taki jest, że przerwanie jest anulowane. i chodzi o ten efekt końcowy w postaci braku skutku wszczęcia egzekucji

  ryszard ochódzki

  18 Lut 15 11:34

 13. Cofnięcie albo i nieopłacenie pozwu to inna rzecz. W egzekucji zaś mamy dokonanie czynności egzekucyjnej (bo nie chodzi mi o samo wysłanie wniosku i zwrot tegoż z powodu niewpłacenia zaliczek komornikowi). OK, no może literalnie tak jest jak piszesz natomiast brak skutku przerwania przedawnienia z powodu 823 kpc, to jest chore orzeczenie. To w takim razie powinni od razu też wydać uchwałę zgodnie z która umorzenie na wniosek wierzyciela tez nie wywołuje skutku przerwania biegu przedawnienia.

  admin

  18 Lut 15 11:59

 14. nad tym ostatnim będzie pracował SN. pytanie trafiło już i ma sygnaturę nadaną.
  trochę to logiczne, identycznie jak z cofnięciem pozwu

  ryszard ochódzki

  18 Lut 15 15:26

 15. i jest wspominana mała ciekawostka:

  III CZP 103/14
  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 19 lutego 2015 r.
  ​Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego na skutek cofnięcia wniosku przez wierzyciela pierwotnego po dokonaniu cesji wierzytelności oznacza, że znajduje zastosowanie art. 825 pkt 1 k.p.c.w związku z art. 203 § 2 k.p.c. oraz art. 13 § 2 k.p.c. nie wywołując skutków w zakresie przerwy biegu przedawnienia, a przyczyny, którymi kierował się wierzyciel są irrelewantne dla oceny skutków umorzenia w zakresie prawa materialnego, czy też zgodnie z art. 124 k.c. po każdym przerwaniu biegu terminu przedawnienia i prawomocnym umorzeniu postępowania egzekucyjnego w trybie art. 825 pkt 1 k.p.c. biegnie ono na nowo?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 r.
  ​Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela – banku, prowadzącego egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności – niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia spowodowane złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji.

  ryszard ochódzki

  21 Lut 15 02:35

 16. Aha, już rozumiem. Chodzi o to, żeby komornicy mieli dobrze, żeby płacić im zaliczki i żeby sobie mogli zarobić.

  admin

  21 Lut 15 08:30

 17. Brednie. BTE jest to tytuł wykonawczy tylko dla banku, nie jest to wyrok sądowy. Przerwanie przedawnienia w BTE nie istniało a obecnie już nie istnieje. Każda rata kredytu przedawnia się po trzech latach od jej wymagalności. Bank do trzech lat musi sprzedać dług, aby się nie przedawnił. Kupujący BTE nie ma prawa posługiwać się BTE, jeżeli kupujący kupił dług po trzech latach, może sobie palec w tyłek wsadzić, gdyż kupił dług przedawniony. Dłużnik nie ma już długu ani w Banku ani u kupującego. Należy jednak uważać układ mafijny działa, nie należy w żaden sposób uznawać długu, spisywać jakichkolwiek dokumentów, nie reagować na telefony, listy, jedynie w taki sposób że zgłosić na policję o nękanie. Jeżeli Ci oszuści jak Kruk, Altus, itd. oddadzą sprawę do sądu elektronicznego, lub też powszechnego nie załamywać się, z którego otrzymacie nakaz w postępowaniu upominawczym, w ciągu 7-miu dni musicie zaskarżyć ten wyrok i w sądzie elektronicznym zostanie on anulowany i przesłany do sądu powszechnego gdzie oszuści nie mają dokumentów na istnienie długu. Jeżeli jednak będzie sprawa w sądzie powszechnym, powołać należy się na przedawnienie. Dodatkowo dodam w innym temacie, jeżeli jest wyrok prawomocny z nadaną klauzulą wykonalności, to przedawnia się on obecnie po 10-ciu latach, chyba że zostanie przerwany bieg, ale za to odsetki jako zobowiązanie okresowe przedawniają się każdorazowo po trzech latach, komornicy mają to gdzieś i naliczają sobie jak chcą ale wtedy jest skarga na komornika. Pamiętajcie dodatkowo, na każdy nakaz zapłaty na każdym etapie jakim jest można wnieść pozew przeciw egzekucyjny, czy też pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wraz z wstrzymaniem egzekucji komorniczej. Można także od takiego wniesienią napisać o zniesienie kosztów sądowych. itd. nie dajcie się złodziejom. 95% spraw to sprawy nie byłe lub przedawnione.

  Juhas

  28 Paź 17 19:39

 18. Ano zgadza się. Uchwała z dn. 29 czerwca 2016 r. (sygn. akt III CZP 29/16): „Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności”

  admin

  28 Paź 17 19:43

Skomentuj