Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Złożenie pozwu o zapłatę pożyczki jeszcze niewymagalnej

skomentuj

Pytanie: Przez pomyłkę za wcześnie wysłałem w EPU pozew o zapłatę „koleżeńskiej” pożyczki udzielonej „koledze” w Kwidzynie, termin zapłaty będzie za miesiąc dopiero. E-sąd stwierdził wczoraj brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i skierował sprawę do naszego sądu rejonowego. Czy w takim stanie rzeczy przepadnie mi opłata wpisowa, bo sąd nie zasądzi zapłaty?

Odpowiedź: Moim zdaniem zastosowanie może mieć tutaj art. 316. § 1 Kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z którym sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy i zgodnie z którym to przepisem zasądzeniu roszczenia nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że stało się ono wymagalne w toku sprawy. Rozprawa w sądzie rejonowym odbędzie się zapewne w późniejszym terminie niż za trzy tygodnie i wówczas roszczenie będzie już wymagalne wobec czego sąd powinien zasądzić zapłatę.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

12/02/2015

Skomentuj