Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Umowa pożyczki z osobą niemogącą się podpisać

skomentuj

Pytanie: Powiedzmy, że ktoś zgodził się pożyczyć mi trochę pieniędzy ale nie może podpisać umowy pożyczki, bo bardzo stłukł sobie dłoń w wypadku. Co w takiej sytuacji należy zrobić, żeby była namacalna umowa pożyczki z uzgodnionymi warunkami?

Odpowiedź: W sukurs w takiej sytuacji przychodzi art. 79 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym między innymi osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis. Od siebie dodam, że w czasach, gdy błędne / sprzeczne opinie grafologiczne się zdarzają, odciska palca jawi się według mnie jako pewniejszy i chyba nic nie stoi na przeszkodzie aby czyniony był wraz z podpisem osoby mogącej pisać.

W wymienionym wyżej przepisie jest wskazana jeszcze inna możliwość, ale aż strach bierze czytając (chyba, że opacznie rozumiem); chodzi mi o to:

(…) bądź też w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie niemogącego pisać, lecz mogącego czytać.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

01/02/2015

kategoria umowy

Skomentuj