Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odpowiedzialność zbywcy wierzytelności za wypłacalność dłużnika

komentarze 2

Pytanie: Miałem wierzytelność pożyczkową wobec kolegi. Kwota dla mnie duża, 25000 PLN. Kiedyś jeszcze dawno przed udzieleniem mu pożyczki pomógł mi on w jednej bardzo ważnej sprawie i gdy nie spłacał mi tej pożyczki to było mi bardzo niezręcznie. Nie chciałem prowadzić przeciwko niemu windykacji w pamięci dalej mając to co kiedyś dla mnie zrobił a on mnie przepraszał i zaręczał, że mnie spłaci jak trudny okres w jego firmie minie, jak inwestycje zaczną przynosić zyski. Potrzebowałem jednak pieniędzy i powiedziałem mu, że spróbuję sprzedać dług ale będę uważał bardzo na to, żeby nie sprzedać niebezpiecznym ludziom. Sprzedałem w końcu jednej kancelarii finansowej, za połowę wartości i o sprawie zapomniałem. Tego mojego kolegę spotkałem raz i wyznał mi że ma już od tamtej firmy komornika ale nic nie zdziała komornik, bo on – kolega już nauczył się kiwać komorników. 🙂

Minęło z pół roku i właściciel tej firmy windykacyjnej przysłał mi pismo w którym mówiąc w skrócie zarzuca mi, że go oszukałem sprzedając mu wierzytelność której nie da się ściągnąć i żąda unieważnienia cesji i żebym zwrócił mu pieniądze, bo dłużnik jest całkowicie niewypłacalny. Załączył do wezwania kserokopie pism od komornika stwierdzających bezskuteczność egzekucji.

Proszę o poradę bezpłatną, czy ten windykator ma prawo żądać ode mnie tego? Ja nigdzie ani na piśmie ani słownie nie twierdziłem, że ten mój kolega jest wypłacalny.

Odpowiedź: Takie żądania nabywcy wierzytelności w stosunku do Pana są bezpodstawne. Zgodnie bowiem z art. 516 Kodeksu cywilnego w chwili przelewu wierzytelności zbywca ponosi wobec nabywcy odpowiedzialność za wypłacalność dłużnika tylko o tyle, o ile tę odpowiedzialność na siebie przyjął. Jak wynika z informacji przekazanych mi przez Pana, żadnej odpowiedzialności w omawianym zakresie nie przyjął Pan na siebie. Dla spokoju może Pan pisemnie odpowiedzieć tak temu nabywcy.

Komentarze do 'Odpowiedzialność zbywcy wierzytelności za wypłacalność dłużnika'

Subscribe to comments with RSS

  1. widziały gały co brały 🙂

    ryszard ochódzki

    2 Lut 15 at 18:44

  2. Chyba nie widziały i zasad nie znały.

    admin

    2 Lut 15 at 19:47

Skomentuj