Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wyjawienie majątku wierzycielowi bez wyroku

skomentuj

Pytanie: Mam wierzytelność której jeszcze do sądu nie posłałem i nie wiem czy warto, bo o dłużniku mówią że nic nie ma. Czytałem to co Pan napisał, że bez wyroku nie sprawdzę, czy u komornika są przeciwko niemu sprawy. A czy mogę bez wyroku zażądać żeby wyjawił majątek przed sądem? Należność jest potwierdzona umową pożyczki.

Odpowiedź: Art. 913 § 2 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy. Nasuwa mi się pytanie – wątpliwość, czy „przed wszczęciem egzekucji” dotyczy też roszczeń jeszcze niezasądzonych czy może tylko tych stwierdzonych tytułem egzekucyjnym / wykonawczym. Jeżeli jednak nawet to pierwsze też, to w praktyce jednak zapewne nie jest Pan w stanie tego uprawdopodobnić, tylko pogłoski Pan słyszał, jak mniemam. Pan zapewne nawiązał do porady Sprawdzenie dłużnika u komornika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Proszę zauważyć, że sugeruję tam opcję ograniczenia roszczenia – „pilotażowy” pozew z ograniczeniem roszczenia a tym samym kosztów procesu sądowego o zapłatę. Po to, aby następnie przekonać się czy egzekucja tej części należności będzie skuteczna.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

31/01/2015

kategoria majątek

Skomentuj