Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Doręczenie odpisu pisma procesowego

skomentuj

Pytanie: Mam sprawę w Zielonej Górze. Pozwałem pożyczkobiorcę, sąd wydał nakaz zapłaty, pożyczkobiorca przekazał temat radcy prawnemu który sprzeciw wniósł. To że pożyczka została udzielona i niespłacona jest tak oczywiste, że ja dalej sam działam tzn. prawnika nie zaangażowałem. Odpisałem na sprzeciw – pismo i odpis wysłałem do sądu, prawnik pożyczkobiorcy odpowiedział ale od razu do mnie, nie przez sąd. Można prosić o szybką poradę, czy ja też mam jemu bezpośrednio odpisać i drugie pismo do sądu?

Odpowiedź: Może Pan w dalszym ciągu pismo procesowe i odpis pisma wysyłać do sądu a sąd wyśle odpis pozwanemu (pełnomocnikowi pozwanego). Jest to wygodniejsze i tańsze. Sposób doręczania pism stronie przeciwnej o którym Pan napomknął jest zgodnie z art. 132 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego obowiązującym w toku sprawy radcę prawnego, adwokata, rzecznika patentowego oraz radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. Do pisma procesowego wniesionego do sądu dołącza się dowód doręczenia drugiej stronie odpisu albo dowód jego wysłania przesyłką poleconą.

Skomentuj