Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Debet na koncie bankowym a kredyt na karcie; aspekt przedawnienia

komentarze 3

Pytanie: Czy debet na koncie bankowym to jest taka sama specyfika długu co wykorzystany limit na karcie kredytowej? Ile wynosi przedawnienie?

Odpowiedź: To są dwa różne rodzaje roszczeń i różne terminy przedawnienia. Jak chodzi o przedawnienie debetu na rachunku bankowym, to należy odwołać się do art. 731 Kodeksu cywilnego który stanowi, że roszczenia wynikające ze stosunku (czyli umowy) rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch (za wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych). Debet na rachunku bankowym należy do roszczeń wynikających właśnie z umowy rachunku bankowego. Należy pamiętać, że przedawnienie biegnie od daty wymagalności debetu czyli od daty w której debet powinien być już spłacony a nie od daty powstania debetu na rachunku bankowym.

Natomiast karta kredytowa z limitem kredytu przyznawana jest w wyniku zawarcia po prostu umowy o kredyt a zatem nie jest to roszczenie wynikające z umowy rachunku bankowego. W celu ustalenia w jakim terminie przedawnia się bankowy kredyt, należy odwołać się do art. 117 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym że termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 3 lata. Również w tym wypadku (jak zresztą w przypadku każdego rodzaju roszczenia) bieg przedawnienia liczony jest od daty wymagalności kredytu.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 3.5]

19/01/2015

kategoria przedawnienie

Komentarze do 'Debet na koncie bankowym a kredyt na karcie; aspekt przedawnienia'

Subscribe to comments with RSS

 1. uuuuuuuuu jaki błąd. wielbłąd. co do debetu to zgoda – 2 lata.

  natomiast karta płatnicza – na podst. art. 118 k.c. w zw. z art. 6 ustawy o elektronicznych środkach płatniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 169, poz. 1385 ze zm.) należy podkreślić, że przepis szczególny stanowi iż rzeczone roszczenie, jako wynikające z zawartej umowy na podst. ustawy o elektronicznych środkach płatniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 169, poz. 1385 ze zm.) przedawnia się z upływem 2 lat, zaś początek biegu terminu przedawnienia stanowi data wymagalności wpłaty całości bądź kwoty minimalnej, wskazanej na saldzie wyciągu, wedle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. akt I CSK 243/08.

  to powyższe dla umów zawartych do 6.10.2013. dla umów zawartych od 7.10.2014 zastosowanie ma ustawa o usługach płatniczych i okres przedawnienia to już 5 lat.

  ryszard ochódzki

  20 Sty 15 01:09

 2. Odpowiadając, odniosłem się do aktualnego stanu prawnego. Ty masz zapewne na myśli Art. 59o ustawy o usługach płatniczych: „Roszczenie o wykup pieniądza elektronicznego przedawnia się z upływem 5 lat od dnia wygaśnięcia umowy o wydanie pieniądza elektronicznego.”

  Niespłacony kredyt z karty kredytowej jednak po prostu roszczeniem kredytowym wobec czego 5 letni okres przedawnienia nie ma tu zastosowania tylko 3 letni.

  admin

  20 Sty 15 06:15

 3. w aktualnym stanie prawnym jest to 2 lata bądź 5 lat – w zależności od daty umowy. sprawdź

  ryszard ochódzki

  20 Sty 15 13:47

Skomentuj