Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kradzież karty kredytowej szwagra; definicja terminu „osoba najbliższa”

skomentuj

Pytanie: Będę zobowiązany za udzielenie porady w sprawie czysto teoretycznej. Powiedzmy, że znam PIN do karty kredytowej mojego szwagra który czeto do nas przychodzi. I powiedzmy, że ukradnę mu tą kartę kredytową żeby z niej korzystać a następnie mnie złapią. Chodzi mi o to, czy policja i prokurator będę się taką sprawą zajmować automatycznie? Obiło mi się o uszy, że jeżeli kradzież jest na szkodę kogoś rodziny, to zależy od okradzionego, czy kradnący odpowie za to karnie.

Odpowiedź: Pisząc o zajmowaniu się sprawą „automatycznie” ma Pan chyba na myśli ściganie z urzędu czyli bez konieczności wnioskowania o to pokrzywdzonego.

O przestępstwie o którym dopytuje się Pan czysto teoretycznie traktuje art. 278 § 5 Kodeksu karnego (kradzież karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego). I owszem, jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego (art. 278 § 4 Kodeksu karnego).

Należy jeszcze ustalić, czy szwagier, to osoba z katalogu osób najbliższych którymi są zgodnie z art. 115 § 11 Kodeksu karnego: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Jak widać, w powyższej definicji jest wymieniony powinowaty. Powinowactwo jest to stosunek prawno rodzinny łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego. A zatem szwagier czyli brat Pana żony jest formalnie osobą najbliższą Panu.

Konkludując – odpowiadając wprost na Pana pytanie, to owszem, jeśli ukradnie Pan kartę kredytową szwagrowi, to będzie Pan ścigany za to przestępstwo tylko na jego wniosek.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 5]

18/01/2015

kategoria kradzież

Skomentuj