Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zbycie pojazdu a dotychczasowa umowa ubezpieczenia OC

komentarze 3

Pytanie: Mam upatrzony używany samochód który chciałbym kupić. Moje pytanie dotyczy ubezpieczenia OC, czy przejdzie to ubezpieczenie na mnie po kupnie przeze mnie samochodu czy się kasuje i mam sam wykupić ubezpieczenie OC?

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w momencie zbycia pojazdu mechanicznego którego posiadacz miał zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), wszelkie prawa i obowiązki z tytułu tej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu. Rozwiązanie takiej umowy ubezpieczenia OC następuje wraz z upływem okresu na jaki została zawarta. Jeżeli jednak nabywca chciałby zmienić ubezpieczyciela, to w tym celu może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia przed upływem 30 dni od daty nabycia pojazdu (jej rozwiązanie następuje wówczas z upływem 30 dni po dacie nabycia pojazdu). I wówczas nastąpi jej rozwiązanie z dniem jej wypowiedzenia (Art. 31 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).  Warto dodać, że zbywca pojazdu ma obowiązek w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży pojazdu powiadomić zakład ubezpieczeń o zbyciu pojazdu przekazując też dane osobowe nabywcy. Wystarczy doręczenie zakładowi ubezpieczeń kopii umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Do czasu powiadomienia ubezpieczyciela o powyższym, zbywca pojazdu wraz z nabywcą ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę należnej ubezpieczycielowi składki składki z tytułu umowy ubezpieczenia OC.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 4]

16/01/2015

kategoria ubezpieczenia

Komentarze do 'Zbycie pojazdu a dotychczasowa umowa ubezpieczenia OC'

Subscribe to comments with RSS

 1. Rozwiązać umowę po kupnie można w dowolnym terminie, niekoniecznie 30-dniowym.

  Lech | blog o wekslach

  16 Sty 15 09:38

 2. Rzeczywiście natomiast w internecie można też spotkać jakieś błędne brzmienie Art. 31 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych „… Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od daty nabycia pojazdu mechanicznego.”

  admin

  16 Sty 15 09:53

 3. To nie tyle błędne brzmienie, co *poprzednie* brzmienie tego przepisu.

  Lech | blog o wekslach

  16 Sty 15 09:54

Skomentuj