Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Egzekucja komornicza z konta walutowego

skomentuj

Pytanie: Jeżeli dajmy na to komornik zajmie moje konto bankowe w euro, to bank prześle komornikowi euro czy wymienione na złotówki a jak wymienione, to na jakich zasadach? Kolejne moje pytanie, czy na takim koncie walutowym też jest zagwarantowana kwota niepodlegająca egzekucji komorniczej?

Odpowiedź na Pana pytanie zawarta jest w art. 889(1) Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że Jeżeli zajęto rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej, bank przekazuje komornikowi należność w walucie polskiej przeliczonej według kursu kupna waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania należności komornikowi.

Jeżeli konto walutowe jest kontem osobistym a nie firmowym, to tak, przysługuje właścicielowi kwota wolna od zajęcia w wysokości trzykrotności średniej pensji czyli takiej samej jak na koncie osobistym prowadzonym w złotówkach.

Skomentuj