Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Prawo poszkodowanego do wglądu w dokumentację szkody

komentarze 2

Pytanie: Czy jako poszkodowany w kolizji drogowej mam prawo wglądu w dokumentację szkody w firmie ubezpieczeniowej sprawcy kolizji?

Zakład ubezpieczeń ma prawny obowiązek udostępniać podmiotowi ubezpieczającemu, ubezpieczonemu jak też osobie występującej z roszczeniem odszkodowawczym informacje i dokumenty szkodowe celem ustalenia czy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność a jeżeli tak to również w celu ustalenia wysokości należnego świadczenia. Kwestia ta unormowana jest w art. 16 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Osoby wymienione na wstępie mają prawo żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, jak również wykonania na swój koszt kserokopii dokumentacji szkodowej i potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń zgodności kserokopii z oryginałem. W praktyce może zdarzyć się, że uprawnione osoby napotkają przeszkody, niechęć ze strony zakładu ubezpieczeń. W takiej sytuacji, kiedy pracownik upoważniony do udostępniania akt szkodowych odmówi poszkodowanemu dostępu do tych akt lub utrudnia dostęp do nich, można złożyć skargę do jego bezpośredniego przełożonego. Jeżeli skarga na pracownika nie przyniesie efektu w postaci udostępnienia dokumentacji szkodowej, wówczas uprawnionemu przysługuje wniesienie skargi do Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych albo Rzecznika Ubezpieczonych.

oferty ubezpieczeń OC: tutaj

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

15/01/2015

kategoria odszkodowania

Komentarze do 'Prawo poszkodowanego do wglądu w dokumentację szkody'

Subscribe to comments with RSS

 1. Fascynujące że akurat dzisiaj pojawił się ten wpis 😉

  Wczoraj otrzymałem od ubezpieczyciela odpowiedz na wezwanie do przedstawienia dokumentacji szkody wraz z kosztorysem iż skoro wydali wydali decyzję odmawiającą odszkodowanie to nie wykonywali i nie przedstawią kosztorysu usunięcia szkody.

  Zdziś Marchewka

  15 Sty 15 09:00

 2. Szkoda z OC czy z AC? Co do kosztorysu to mają rację; skoro uznali że odszkodowanie nie należy się, to nie sporządzili takowego. Uzasadnienie natomiast to mus.

  admin

  15 Sty 15 11:09

Skomentuj