Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Powiadomienie poręczyciela przez bank o zaległościach w spłacie kredytu

skomentuj

Pytanie: Poręczyłem kredyt koledze a niedawno doszły mnie słuchy że on ma spore problemy z brakiem gotówki i są dwie osoby od których pożyczył pieniądze i ich nie spłaca. Od rana próbuję dodzwonić się do tego banku który mieści się w Krakowie po to, żeby się dowiedzieć po prostu czy nie zanosi się na to, że ten kredyt ja będę musiał spłacać ale chyba przedłużyli sobie w tym banku wolne do końca roku, bo nikt się nie zgłasza. I teraz załóżmy, że ten powiedzmy jeszcze że kolega nie spłaca kredytu już dawno i bank nalicza jakieś karne odsetki za zwłokę. Czy w takiej sytuacji może bank obciążyć mnie też takimi odsetkami?

Odpowiedź: Zgodnie z Art. 76a. Prawa bankowego jeżeli kredytobiorca zaczyna opóźniać się ze spłatą kredytu, to bank ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie poręczyciela. Forma powiadomienia powinna być określona w umowie, zapewne powiadomienie jest dokonywane pocztą poleconą. W związku z powyższym, pan nie musi wydzwaniać do banku ani w inny sposób pytać o to, czy kolega – kredytobiorca aby nie zalega ze spłatą kredytu. Jeżeli zalega a bank zaniedbał obowiązku powiadomienia Pana o tym, to nie może Pana obciążyć karnymi odsetkami ani innymi kosztami które doszły z racji zalegania ze spłatą za ten okres czasu – do momentu powiadomienia Pana o tym.

kategoria: żyrant

Skomentuj