Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dysponowanie środkami znajdującymi się na wspólnym rachunku bankowym

skomentuj

Pytanie: Partnerka zaproponowała mi żebyśmy założyli sobie wspólne konto bankowe. Moje zarobki miesięczne to prawie 8 tysięcy złotych na rękę a jej niecałe trzy tysiące złotych. Czy w takiej sytuacji moja przyjaciółka mogłaby wypłacić wszystkie pieniądze z tego konta?

Odpowiedź: Art. 51a. ust. 1 prawa bankowego stanowi, że w przypadku rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej.

Jeżeli zatem umowa rachunku nie będzie regulować przedmiotowej kwestii, to tak, Pana partnerka będzie mogła wypłacić wszystkie środki z konta wspólnego. Jak widać, przepis daje możliwość zawarcia innych ustaleń ale ja nie wiem, czy jakiś bank umożliwia dokonanie indywidualnych ustaleń w tej kwestii. A może niech Pana pensja wpływa na Pana konto osobiste z którego ewentualnie będzie Pan wedle uznania zasilał Wasze konto wspólne?

kategoria: depozyty bankowe

Skomentuj