Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Najemnika dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

skomentuj

Pytanie: Służyłem w wojskowej jednostce specjalnej …, obecnie jestem kontraktorem (czyli najemnikiem – przyp. admina) ostatnio na Bliskim Wschodzie. Trafiłem na Pana bloga ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie i dlatego piszę do Pana zachęcony zaproszeniem na blogu. Chciałbym żeby na wypadek mojej śmierci moja przyjaciółka w Polsce otrzymała z mojego konta oszczędnościowego w polskim banku znaczną sumę pieniędzy. Telefonowałem do banku w tej sprawie ale wywnioskowałem w rozmowie z konsultantem, że nie orientuje się on w tym problemie albo nie chce mi pomóc. Może Pan mi odpowie, czy mogę taką dyspozycję wydać bankowi i czy da się to zrobić na odległość?

Odpowiedź: Chodzi Panu o dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Kwestię tę reguluje Art. 56 ustęp 1 Ustawy Prawo bankowe który stanowi, że posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej.

Niestety, jak widać przyjaciółka (narzeczona) nie jest wymieniona w katalogu osób na rzecz których można dokonać dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Będzie to jak widać możliwe, jeśli pobierzecie się. Jak wynika z treści powyższego przepisu, dyspozycję należy wydać w formie pisemnej. Warto dodać, że zgodnie z ust. 2 tegoż Art. 56, kwota zawarta w omawianej dyspozycji nie może być wyższa niż dwudziestokrotne średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

29/12/2014

kategoria depozyty bankowe

Skomentuj