Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu karnym

skomentuj

W przypadku (podejrzenia) popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu lub wyrządzenia przestępstwem szkody w mieniu, z urzędu może nastąpić zabezpieczenie roszczeń o naprawienie szkody. Co ważne, postanowienie o zabezpieczeniu wydaje nie tylko sąd. Już w postępowaniu przygotowawczym może takie postanowienie wydać prokurator i ta możliwość szczególnie zasługuje na uwagę. Prokurator lub sąd wydają postanowienie o zabezpieczeniu jeżeli uznają, że jest ono uzasadnione. Osoba zawiadamiająca o popełnieniu przestępstwa bądź poszkodowany mogą wnioskować o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu. Co prawda, wniosek ten nie jest ani dla prokuratora, ani dla sądu wiążący, ale przekonujące zawiadomienie poparte dowodami, może wpłynąć na decyzję prokuratora. Postanowienie o zabezpieczeniu wydają niezależnie od siebie prokurator oraz sąd. Tak więc w przypadku gdy w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego prokurator nie wyda postanowienia o zabezpieczenie roszczeń o naprawienie szkody, nie jest wykluczone że postanowienie takie wyda sąd w ramach postępowania karnego. W postanowieniu sąd lub prokurator określają zakres i sposób zabezpieczenia. Zabezpieczenie grożącego przepadku następuje przez zajęcie ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych oraz przez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości. Zakaz ten podlega ujawnieniu w księdze wieczystej, a w jej braku, w zbiorze złożonych dokumentów. W miarę potrzeby może być ustanowiony zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa osoby podejrzewanej / oskarżonej. Należy mieć na względzie powyższe w przypadku, gdy dłużnik wciąż posiada majątek i istnieją uzasadnione podejrzenia, że będzie próbował albo że już próbuje zbyć, ukryć składniki majątku celem udaremnienia przyszłego postępowania egzekucyjnego.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 8 Ocena średnia: 4.4]

24/12/2014

kategoria naprawienie szkody

Skomentuj