Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Stawki zastępstwa procesowego w sądowych sprawach o zapłatę

skomentuj

Pytanie: Jakie w ramach nauczki można w sądzie dołożyć koszty dłużnikowi który po dobroci nie chce zapłacić?

Odpowiedź: Windykacja sądowa może oznaczać dla dłużnika perspektywę poniesienia naprawdę sporych dodatkowych kosztów. Nie tyle / nie tylko (choć również, zwłaszcza przy wysokich i bardzo wysokich kwotach roszczeń) z tytułu konieczności uiszczenia wpisu sądowego, którym finalnie zostaje obciążony dłużnik i który to wpis sądowy przy kwotach roszczeń idących np. w setki tysięcy złotych generalnie jest wielokrotnie wyższy niż koszty radcowskie / adwokackie czyli niż koszty zastępstwa procesowego. Relatywnie o wiele większym obciążeniem przy niższych kwotach będą dla dłużnika właśnie koszty w postaci zastępstwa procesowego, które sąd nakaże dłużnikowi zwrócić. Przepisami rozporządzenia jest co prawda określona wysokość opłat za czynności radców prawnych i adwokatów przed organami wymiaru sprawiedliwości, które stanowią podstawę do zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa procesowego, jednak opłaty za czynności adwokackie ustala też umowa z klientem. Zasądzenie przez przez sąd opłaty wyższej niż stawka minimalna określona w rozporządzeniu może mieć miejsce na skutek indywidualnej umowy klienta z reprezentującym go prawnikiem, kiedy to klient zapłacił z góry jego wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego. Może być również uzasadnione nakładam pracy, jaki poniósł prawnik reprezentujący klienta w konkretnej sprawie, w związku z jej zawiłością, etc. Jednakże opłata ta nie może przekraczać sześciokrotności tej stawki. Aliści w swej praktyce jeszcze nie spotkałem się z tym, aby sąd zasądził krotność stawki minimalnej, choć słyszałem o takich przypadkach. Zgodnie z rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy cywilnej, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych:

do 500 zł – 60 zł;
powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł;
powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł;
powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł;
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł;
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł;
powyżej 200 000 zł – 7 200 zł.

Jeżeli sama windykacja sądowa i uzyskanie wyroku nie wyzwala u dłużnika reakcji w postaci regulowania należności, pełnomocnik – prawnik może skierować wniosek egzekucyjny do komornika. Dochodzą dłużnikowi kolejne koszty do wyegzekwowania od niego z tytułu zastępstwa egzekucyjnego.

Proszę tylko mieć na względzie to, że postępowania egzekucyjne są często bezskuteczne i kosztów które poniósł Pan na zastępstwo procesowe (i egzekucyjne) może Pan nie odzyskać od dłużnika.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

23/12/2014

kategoria prawnicy

Skomentuj