Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zastaw a hipoteka w zabezpieczeniu pożyczki prywatnej

komentarze 2

Pytanie: Łuków kłania się Czy osoba prywatna która chce udzielić pożyczki też może zabezpieczyć pożyczkę zastawem albo hipoteką? Który rodzaj zabezpieczenie jest skuteczniejszy?

Odpowiedź: Tak, z obu rodzajów zabezpieczeń może skorzystać także prywatny pożyczkodawca lub wierzyciel z tytułu innego typu wierzytelności, niekoniecznie z tytułu pożyczki. Warunki są takie, że po pierwsze, pożyczkobiorca musi mieć rzecz ruchomą (w przypadku zastawu) lub nieruchomość (w przypadku hipoteki). Po drugie, pożyczkobiorca musi zgodzić się na ustanowienie zabezpieczenia. Jak wskazałem już wcześniej, zastaw jest zabezpieczeniem na ruchomości pożyczkobiorcy (dłużnika) a hipoteka – na nieruchomości. Generalnie, hipoteka uznawana jest za solidniejsze zabezpieczenie. Z drugiej jednak strony, łatwiej i szybciej można przeprowadzić egzekucję z rzeczy ruchomej (np. samochodu) niż z nieruchomości.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 4]

17/12/2014

kategoria pożyczki prywatne

Komentarze do 'Zastaw a hipoteka w zabezpieczeniu pożyczki prywatnej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Oj tak, z nieruchomością można bujać się w egzekucji przez lata…

  Kaspar

  17 Gru 14 12:19

 2. Zabezpieczenie hipoteczne wchodzi w grę zwłaszcza przy udzielaniu kredytów i pożyczek (także prywatnych) gdyż w przypadku sprzedaży fakturowanej w działalności gospodarczej jest niewygodne, a szkoda. Mając zabezpieczenie hipoteczne, nie musimy się martwić o to, czy dłużnik jest wypłacalny na bieżąco, ma dochody, czy ma inne długi, jak zwłaszcza z tytułu wysoko oprocentowanych pożyczek. Oczywiście lepiej aby nie miał długów, tylko stałe dochody i dla banków jest to warunek konieczny a nie samo zabezpieczenie hipoteczne, bez którego zresztą często udzielają kredytów.
  Jednak samo zabezpieczenie hipoteczne zwykle wystarcza do odzyskania pieniędzy wraz z odsetkami, jednak są pewne „ale”. Po pierwsze, egzekucja z nieruchomości trwa długo lub bardzo, bardzo długo. Może minąć np. dwa lata lub znacznie więcej czasu zanim nieruchomość zostanie zlicytowana, chyba że skoncentrujemy się także na ogłoszeniu licytacji we własnym zakresie i innymi kanałami informacyjnymi niż tylko komornicze ogłoszenie w lokalnej prasie, w budynku sądu i urzędu miejskiego. Trzeba bowiem wiedzieć to, że hipoteka na nieruchomości nie skutkuje tym, że staje się ona własnością wierzyciela hipotecznego, tylko pozostaje własnością dłużnika i komornik musi ją zlicytować. Dlatego, aby mieć także zabezpieczenie odsetek narosłych od pożyczki, warto ustanowić hipotekę na kwotę znacznie przewyższającą kapitał pożyczki czy innego rodzaju wierzytelności. Po to, aby nie doszło do sytuacji w której po kilku latach od upływu terminu zwrotu wierzytelności, jej wartość z odsetkami (zwłaszcza z odsetkami maksymalnymi czyli czterokrotność stopy kredytu NBP) jest wyższa od wartości hipoteki.
  Uważam też, że zdecydowanie lepiej dla wierzyciela jeśli hipoteka ustanowiona jest na niezabudowanej działce, albo i na zabudowanej, ale nieruchomością niezamieszkałą. Dlatego, że zamieszkałe nieruchomości trudniej sprzedać na licytacji. Hipotekę ustanawia się tylko w formie aktu notarialnego a następnie idzie się do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie gdzie w księdze wieczystej nieruchomości dokonuje się stosownej wzmianki o ustanowieniu hipoteki. Wszelkie umowy i oświadczenia dłużnika nie mające formy aktu notarialnego, są w tym zakresie nieważne czyli np. w umowie pożyczki że „… pożyczkobiorca jako zabezpieczenie pożyczki daje w zastaw działkę…”, itp. Coś takiego nie ma mocy prawnej, jest nieważne.

  Franek

  22 Gru 14 17:21

Skomentuj