Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Ryzyko kredytowania firmy

skomentuj

Ryzyko związane z kredytowaniem firmy odnosi się zarówno do banków jak i kontrahentów. Może zauważyliście to, że banki chętniej przyznają kredyty gotówkowe osobom prywatnym (jeżeli mają umowę o pracę na czas nieokreślony) niż nowym podmiotom gospodarczym, ich właścicielom. Prawdopodobieństwo utraty pracy i pozostawania przez długi okres czasu na bezrobociu przez prywatnego kredytobiorcę jest znacznie mniejsze niż prawdopodobieństwo bankructwa kredytobiorcy będącego podmiotem gospodarczym. Jednak nie tylko w tym rzecz. Gdy prywatna osoba będąca kredytobiorcą traci pracę, to najczęściej nie ma innych długów jak tylko ten jeden kredyt, może dwa. Prędzej lub później kredyt zostanie wyegzekwowany od takiej osoby. Zapewne stanie się to prędzej niż w odniesieniu do kredytobiorcy firmowego, bo gdy taki bankrutuje, to nie tylko z kredytowym długiem wobec banków ale też z długami wobec kontrahentów a co najgorsze – także z długami z tytułu niepłacenia składek ubezpieczeniowych oraz podatków czyli z zobowiązaniami publicznoprawnymi. Te wierzytelności (będące wierzytelnościami Skarbu Państwa) egzekwowane są przez komorników jako pierwsze i dopóki nie zostaną w całości wyegzekwowane, dopóty bank jako wierzyciel z tytułu kredytu nie dostanie ani złotówki (no chyba że kredyt jest zabezpieczony zastawem lub hipoteką).

oferty kredytów firmowych: tutaj

Grudzień 16th, 2014 at 6:44 am

kategoria: kredyty dla firm

Skomentuj