Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Leasing a instalacja LPG

skomentuj

Pytanie: Jeżeli chciałbym zainstalować w samochodzie będącym leasingiem instalację gazową, to może być problem prawny?

Odpowiedź: Wszelkie doposażenie i przeróbki w leasingowanym samochodzie wymagają zgody właściciela czyli leasingodawcy, no chyba że konkretna umowa leasingu stanowiłaby inaczej. I tak też, jeśli już ma Pan podpisaną umowę leasingu, to musi Pan uzyskać zgodę leasingodawcy, wykonanie instalacji LPG bez takiej zgody – wiedzy leasingodawcy byłoby bezprawne i może oznaczać dla Pana praktyczne problemy z powodu nielegalności instalacji LPG. Koszt instalacji generalnie ponosi leasingobiorca i nie przysługuje mu z tego tytułu refundacja od leasingodawcy. Jeżeli natomiast dopiero ma Pan zamiar podpisać umowę leasingu, to wskazane jest wcześniejsze porozumienie się z leasingodawcą w przedmiotowej kwestii i zamontowanie instalacji LPG może odbyć się jeszcze przed podpisaniem umowy leasingu.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 5]

02/12/2014

kategoria leasing

Skomentuj