Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zgoda na zaciągnięcie kredytu przez współmałżonka

skomentuj

Dla ułatwienia mi pisania, będę posługiwał się określeniami „mąż” i „żona”. Jeżeli mąż zaciąga kredyt (albo i prywatną pożyczkę u kolegi), to odpowiedzialność żony za tenże kredyt zależy od tego, czy wyraziła zgodę na zaciągnięcie tegoż kredytu. Jeżeli wyraziła zgodę ale nie jest kredytobiorcą solidarnym czyli nie figuruje w umowie kredytu na równi z mężem jako kredytobiorca, to odpowiada za kredyt majątkiem wspólnym który ma razem z mężem – kredytobiorcą. Najczęściej takim wspólnym składnikiem majątku jest wspólne mieszkanie. Żona która wyraziła w formie pisemnej zgodę na zaciągniecie kredytu przez męża, nie odpowiada za to zobowiązanie jej majątkiem odrębnym który stanowią na przykład dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Majątkiem wspólnym i odrębnym żona odpowiada tylko wtedy, gdy jest kredytobiorcą solidarnym razem z mężem czyli gdy jest współkredytobiorcą. Jeżeli żona nim nie jest oraz nie wyraziła zgody na zaciągnięcie kredytu przez męża, to zupełnie nie ponosi odpowiedzialności za zaciągnięty przez niego kredyt, pożyczkę oraz jakiekolwiek inne zobowiązanie finansowe.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

30/11/2014

kategoria kredyty

Skomentuj