Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Poinformowanie dłużnika o zamiarze zlecenia windykacji

skomentuj

Pytanie: Ile muszę odczekać po terminie zapłaty faktury aby móc zlecić jej windykację i czy muszę uprzedzić firmę – dłużnika pisemnie o tym, że mam zamiar oddać sprawę do windykacji? Czy muszę wcześniej wezwać go pisemnie do zapłaty?

Odpowiedź: Już nazajutrz po upływie terminu zapłaty faktury może Pan zlecić jej windykację. Cesji wierzytelności może Pan dokonać jeszcze zanim stanie się wymagalna, ale zapłaty można żądać (windykację wszczynać) dopiero po upływie terminu zapłaty. Wierzyciel nie musi informować dłużnika o tym, że ma zamiar zlecić windykację długu; nie musi go o tym uprzedzać ani pisemnie ani słownie. Nie ma też obowiązku wcześniej wzywać go do zapłaty. Skądinąd jednak może warto poinformować go o tym telefonicznie lub mailem czy faksem gdyż może się wystraszy i zapłaci. Jedynie przed złożeniem pozwu o zapłatę wierzyciel powinien wezwać dłużnika pisemnie do zapłaty zaznaczając w wezwaniu że w przypadku braku zapłaty w określonym terminie, skieruje sprawę do sądu.

Listopad 17th, 2014 at 8:31 am

kategoria: windykacja

Skomentuj