Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

komentarze 4

Odpowiedzialność spółki z o.o. a ściślej jej członków zarządu nie jest aż tak bardzo ograniczona, jak może niektórzy myślą. Wciąż nie wszyscy wiedzą o tym, że jeśli komornicze postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczne, to członkowie zarządu takiej spółki ponoszą solidarną odpowiedzialność finansową za zobowiązanie tejże. Tak stanowi art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ściślej, to nawet nie ma potrzeby czekać, aż komornik formalnie umorzy bezskuteczne postępowanie, gdyż wystarczą inne dowody świadczące o tym, że wierzyciel nie zostanie zaspokojony z powodu braku majątku spółki z o.o. i egzekucja komornicza przeciwko spółce byłaby bezskuteczna a tym samym bezcelowa (wyrok SN z 26 czerwca 2003 r., V CKN 416/01).

Mogą to być na przykład dowody w postaci wskazania na bezskuteczne postępowania egzekucyjne z wcześniejszych wniosków innych wierzycieli lub oświadczenie prezesa zarządu wezwanego sądownie do wyjawienia majątku spółki. Jednak jeszcze mniej osób wie o czymś innym a mianowicie o tym, że tę odpowiedzialność ponoszą osoby pełniące funkcję członków zarządu zarówno w momencie, kiedy powstało konkretne zobowiązania, jak też wszystkie kolejne osoby powołane na stanowisko członków zarządu tej spółki już później, gdy to zobowiązanie istniało, czyli osoby, które jeszcze nie były członkami zarządu, gdy to zobowiązanie powstało. Takie stanowisko niepodzielnie panuje w doktrynie i można je znaleźć również w orzecznictwie, np. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2003 r., V CK 198/2002, Wokanda 2004/6 str. 7. Należy tu dodać, że jeśli dana osoba jest członkiem zarządu spółki i jednocześnie jej wspólnikiem, to fakt bycia wspólnikiem w żaden sposób nie wyłącza odpowiedzialności tej osoby za długi tej spółki i to stanowisko również potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 lutego 2003 r. (IV CKN 1779/2000, Monitor Prawniczy 2003/23 str. 1090). Należy jednak pamiętać o tym, że termin z upływem którego zobowiązania członków zarządu przedawniają się, wynosi trzy lata od począwszy od dnia, w którym wierzyciel dowiedział się o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego przeciwko spółce z o.o.

Sygnalizujemy to wszystko po to, aby zachęcić Państwa do walki o należne Wam pieniądze nawet wówczas, gdy wiadomo, że egzekucja przeciwko spółce jako dłużnikowi jest lub będzie bezskuteczną a sama spółka figuruje już tylko na papierze w KRS. Solidnie przeprowadzone ustalenia wywiadowcze w stosunku do członków zarządu bardzo często ujawniają ich majątek, po który można sięgnąć zaopatrzywszy się w tytuły wykonawcze przeciwko tym osobom. Bodaj najczęściej są to udziały w innych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ale nie tylko, bo często osoby te prowadzą później prywatną działalność gospodarczą licząc na to, że wierzyciele ich spółki z o.o. nie będą się kwapić do kierowania roszczeń przeciwko zarządowi. Niektórzy z nich biorą pod uwagę taką ewentualność i zmieniają miejsce zamieszkania. Okazuje się często, że figurują jako właściciele samochodów, posiadają nieruchomości, zatowarowane punkty handlowe.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

14/11/2014

kategoria spółka z o.o.

Komentarze do 'Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.'

Subscribe to comments with RSS

 1. To że komornik był bezskuteczny nie oznacza że spółka nie ma majątku. Przykład spółka ma hale wyceniane na 250 000zł komornikowi w toku postępowania nie udało się wzmiankowanych hal sprzedać, spółka nadal dysponuje majątkiem z którego może zaspokoić wierzytelność. W tym przypadku kierowanie pozwu przeciwko zarządowi spółki spotka sie tylko z kosztami.

  Pako

  14 Lis 14 13:59

 2. Formalnie jednak egzekucja była bezskuteczna i uważam że można skutecznie w takim wypadku pozwać członków zarządu o zapłatę.

  admin

  15 Lis 14 15:25

 3. Pozwać zawsze można, ale i tak podniosą że spółka ma majątek a to że komornik bezskuteczny to nie ich wina może inny będzie miał większe aspiracje.

  Pako

  18 Lis 14 13:56

 4. To, że egzekucja bezskuteczna przez danego komornika, wystarczy.

  admin

  18 Lis 14 15:06

Skomentuj