Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czym jest potrącenie albo kompensata wierzytelności

komentarzy 7

Pytanie: Dowiedziałem że jeśli windykacja długu jest bezskuteczna to mogę wystawić go na sprzedaż na giełdzie wierzytelności. Długi kupują firmy windykacyjne ale też może się zdarzyć że dług zakupiony zostanie w celu dokonania kompensaty. Na czym to dokładnie polega?

Odpowiedź: Załóżmy, że przykładowo podmiot A jest dłużnikiem podmiotu B. Podmiot czyli zarówno firma jak i osoba prywatna też. Pan natomiast jest wierzycielem podmiotu B czyli podmiot ten jest Pana dłużnikiem. Jeżeli wystawi Pan tą wierzytelność do sprzedaży na giełdzie wierzytelności pisząc ze dłużnikiem jest B, to może się zdarzyć że A zechce kupić ten dług. Zwróćmy uwagę, że A jest dłużnikiem B ale po zakupie długu od Pana stanie się jednocześnie wierzycielem B. Załóżmy, że A jest winien B kwotę 5 tys. zł. z tytułu niezapłaconej faktury a od Pana kupił dług B w kwocie np. 6 tys. zł. W takiej sytuacji zamiast płacić B owe 5 tys. zł. po prostu przedstawia do potrącenia tę wierzytelność którą kupił od Pana z wierzytelnością która B ma w stosunku do niego. Po dokonaniu takiej kompensaty A już nie jest dłużnikiem B, tylko B jest winien A 1 tys. zł. Oczywiście A będzie zainteresowany zakupem od Pana długu B jeżeli cena za którą Pan gotów jest ten dług sprzedać będzie niższa od wartości długu wraz z odsetkami, aby podmiotowi A opłaciła się transakcja i kompensata – potrącenie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

13/11/2014

kategoria kompensata

Komentarze do 'Czym jest potrącenie albo kompensata wierzytelności'

Subscribe to comments with RSS

 1. Taki dług musi być prawomocnym wyrokiem stwierdzony?

  Lura

  13 Lis 14 12:30

 2. Nie musi być zasądzona do kompensaty, ale powinna być uznana przez dłużnika.

  admin

  13 Lis 14 12:40

 3. Admin, słabo to przedstawiłeś, bo użyłeś za delikatnych przykładów.
  Kompensata wierzytelności z wykorzystaniem skupu długów przeważnie odbywa się wówczas, gdy A jest dłużnikiem B na np. 50 tys.zł, a C jest wierzycielem B również na 50 tys. zł.
  Wobec problemu z odzyskaniem długu od B, C wystawia wierzytelność na giełdę za kwotę 1/2 wartości, czyli 25,000zł.
  Wówczas A kupuje, tym samym spłacając dług i zostając równocześnie wierzycielem B.
  Takie „złote strzały” są kwintesencją tematu kompensat.

  Mike

  13 Lis 14 12:41

 4. „Słabo”, bo nie zaszalałem tak z zyskiem, jak Ty. jednak i w moim przykładzie nabywca wierzytelności staje się wierzycielem swego byłego wierzyciela.

  admin

  13 Lis 14 12:51

 5. Zakup długu na podstawie prawomocnego wyroku też jest ryzykowny, bo może dług został spłacony poza komornikiem.

  Lura

  13 Lis 14 12:53

 6. No może być i tak. Dlatego jakbym miał kupować dług, to z odroczonym terminem zapłaty aby móc przekonać się przed dokonaniem zapłaty, jak zareaguje ten któremu wyślę oświadczenie o potrąceniu.

  admin

  13 Lis 14 13:07

 7. jeszcze kwestie przedawnienia trzeba by wziac po uwage…

  ryszard ochódzki

  14 Lis 14 17:11

Skomentuj