Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Egzekucja z nieruchomości a kredyt hipoteczny

skomentuj

Pytanie: Dysponuję już prawomocnym wyrokiem przeciwko mojemu kontrahentowi, wyrok wydany został przez sąd gospodarczy. Już miałem złożyć wniosek egzekucyjny u komornika ale w rozmowie z asesorem zostałem poinformowany że egzekucja w mojej sprawie byłaby najprawdopodobniej bezskuteczną. Dłużnik bowiem nie ma nic, zero majątku oprócz nieruchomości którą jest w kredycie hipotecznym a więc obciążona jest hipoteką bankową. czy z takiej nieruchomości nie można prowadzić egzekucji dla takiego wierzyciela jak ja?

Odpowiedź: Z nieruchomości która zabezpiecza kredyt hipoteczny może być prowadzona egzekucja na rzecz innego wierzyciela niż bank (który jest wierzycielem hipotecznym). Problem jest innej natury a mianowicie, że bank jako wierzyciel hipoteczny będzie korzystał z pierwszeństwa w zaspokajaniu w egzekucji z nieruchomości na której ma hipotekę. Nasuwa się w związku z powyższym pytanie, jaka jest kwota hipoteki oraz ile wynosi aktualnie dług kredytowy, bo może się okazać, że jest nawet wyższy niż kwota hipoteki, ale też może przeciwnie – że jest niższy od kwoty hipoteki, bo część kredytu została już spłacona przez kredytobiorcę.

Skomentuj