Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Leasing a komornik

skomentuj

Kilkakrotnie pytano mnie jako powiedzmy że fachowca o to, czy komornik może zająć samochód który jest wzięty w leasing. No, może komornik taki samochód w leasingu zająć, jednak leasingodawca jako właściciel samochodu zostanie o takim fakcie powiadomiony i ma prawo zażądać od wierzyciela egzekwującego, aby ten wniósł o zwolnienie leasingu z egzekucji. Jeżeli wierzyciel nie zastosuje się do żądania właściciela leasingu, to ten ma prawo wnieść do sądu powództwo przeciwegzekucyjne żądając zwolnienia pojazdu z egzekucji.

Uwaga: W opisanej sytuacji leasingodawca jak i każdy właściciel jakiejkolwiek zajętej rzeczy nie będący dłużnikiem, ma tylko 30 dni na wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego; 30 dni od dnia powzięcia informacji o zajęciu jego rzeczy przez komornika. Jeżeli się spóźni to przepadło – komornik może zlicytować rzecz osoby trzeciej i zaspokoić wierzyciela z sumy uzyskanej z licytacji. Szczególnie jeżeli windykacja została powierzona firmie windykacyjnej, windykatorzy mogą z premedytacją wnioskować o zajęcie przez komornika samochodów i innych przedmiotów w leasingu.

Listopad 2nd, 2014 at 5:56 am

kategoria: leasing

Skomentuj