Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kredyty i windykacja

komentarze 4

Pomimo tego, że banki dokładają najwyższej staranności aby trafnie ocenić zdolność kredytową osób i firm ubiegających się o kredyty, przypadki niespłacanych terminowo i następnie egzekwowanych kredytów występują bardzo często.  Sam potencjalny kredytobiorca więc, nie powinien polegać wyłącznie na banku w kwestii oceny swej zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego a jeżeli już, to nie powinien zatajać przed bankiem żadnych, możliwe że istotnych informacji.

Bank może nie znać wszystkich czynników występujących po stronie kredytobiorcy, które to czynniki mogą negatywnie rzutować na jego zdolność do terminowego płacenia rat kredytu. Szczególnie dotkliwe mogą okazać się skutki zaległości w spłacie gdy chodzi o kredyt hipoteczny. Kwota takiego kredytu jest zazwyczaj bardzo wysoka i wypowiedzenie umowy kredytu prawdopodobnie skończy się zlicytowaniem mieszkania lub domu kredytobiorcy a więc nieruchomości na której sfinansowanie bank przyznał kredyt.

Ryzykowne są też kredyty dla firm, w tym ryzykowne dla samych przedsiębiorców – kredytobiorców. Przede wszystkim dlatego, że istnieje duża niepewność co do powodzenia inwestycji czy generalnie biznesu, na która kredyt taki jest wydatkowany. Jeśli kredytobiorcą jest osoba fizyczna prowadząca firmę, to za długi odpowiada całym swym majątkiem.

Tematem wielu publikacji w internecie jest praktyczna windykacja, także z myślą o dłużnikach. Warto więc przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o kredyt, poczytać niektóre z takich publikacji bo zawierają praktyczne przypadki z życia wzięte. Poczytać po to, aby uzmysłowić sobie zagrożenia jakie może nieść ze sobą zbyt pochopnie zaciągnięty kredyt. Wielu dłużników nie z własnej winy) już do końca życia będzie spłacać swoje długi mając zapewnione co najwyżej minimum egzystencji.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

30/10/2014

kategoria kredyty

Komentarze do 'Kredyty i windykacja'

Subscribe to comments with RSS

 1. Mam zaległości w spłacie kredytu i znajomi „pocieszają” mnie że w takiej sytuacji to mam pewne, że windykacją kredytu zajmie się sądowy komornik. Chciałabym wiedzieć, kiedy to nastąpi i mam w związku z tym pytanie do Państwa. Czy zostanę poinformowana przez sąd o wydaniu nakazu zapłaty i czy będę mogła coś zrobić, żeby opóźnić zajęcie się sprawą przez komornika? Jak przedstawia się procedura przed postępowaniem komorniczym w takiej sprawie?

  koba

  31 Paź 14 19:32

 2. masz 50 tys zł długu – masz problem. masz 1 mln zł długu – to bank ma problem

  ryszard ochódzki

  31 Paź 14 22:57

 3. 😀

  ryszard ochódzki

  31 Paź 14 22:58

 4. Aby doszło do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, to najpierw bank musi Pani wypowiedzieć umowę o kredyt i wezwać do zapłaty – zwrotu kredytu. Dopiero potem bank może podjąć czynności w celu doprowadzenia do wszczęcia komorniczego postępowania egzekucyjnego. Niestety, gdy bank jest wierzycielem z tytułu kredytu, to nie będzie wydany sądowy nakaz zapłaty i nie będzie Pani z urzędu informowana o całej procedurze. Bank sam wystawi bankowy tytuł egzekucyjny ii wniesie do sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Sąd nada klauzulę o czym też nie zostanie Pani poinformowana i o tym, że istnieje już w sprawie tytuł wykonawczy poinformuje Panią dopiero komornik, wszczynając przeciwko Pani postępowanie egzekucyjne.

  admin

  1 Lis 14 02:34

Skomentuj