Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Lokata dynamiczna

skomentuj

Banki oferują różne rodzaje lokat, podzielone zwykle ze względu na czas, na jaki są zakładane oraz na wysokość oprocentowania (to jednak nie zależy tylko od banku, ale też od ustaleń Rady Polityki Pieniężnej, która narzuca wysokość stóp procentowych).

Lokata dynamiczna (zwana też progresywną) to rodzaj lokaty terminowej, zakładanej zazwyczaj na czas nie krótszy niż 12 miesięcy. Od „zwykłej” lokaty różni się tym, że bank doliczy ustalone odsetki nawet wtedy, gdy klient wypłaci oszczędności przed terminem – to jej zaleta, bo w sytuacji, gdy klient potrzebuje pieniędzy i zerwie lokatę dynamiczną, zarobi na odsetkach więcej, niż rezygnując ze „zwykłej” lokaty terminowej (w tym drugim przypadku – w zależności od banku – nie dostaje się nic albo najwyżej tyle, ile wynosi połowa oprocentowania lokat a vista). Oprocentowanie lokaty dynamicznej zmienia się co miesiąc, ale zasada jest taka, że im dłużej klient trzyma pieniądze w banku, tym wyżej oprocentowane są jego oszczędności. Wybierana jest zwykle przez osoby, które nie chcą zamrażać swoich środków na lokacie i chcą mieć do nich swobodny dostęp ilekroć zajdzie taka potrzeba.

kategoria: depozyty bankowe

Skomentuj