Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odsetki za zwłokę należne od banku; umowa trójstronna

skomentuj

Pytanie: 11.03.2013 sprzedałem mieszkanie Panu Tomaszowi. W akcie notarialnym, jest zapis, ze część kwoty będzie wpłacona na moje konto na podstawie umowy kredytowej z bankiem do 18.03. Bank jeszcze nie uruchomił kredytu. Ponieważ bank jest wyjątkowo opieszały i przeciąga formalności, ponoszę straty finansowe (prawie 4 tys). Czy ja w tej sytuacji, mam jakąkolwiek możliwość wyegzekwowania od banku przynajmniej odsetek ustawowych z tytułu niewywiązania się z umowy??

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że bank w umowie z Panem zobowiązał się do uruchomienia kredytu do dnia 18 marca. Powinien istnieć też zapis zgodnie z którym bank przekaże te środki na Pana konto.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

17/10/2014

kategoria banki

Skomentuj