Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przedawnienie roszczenia Provident

skomentuj

Pytanie: Po jakim czasie przedawnia się kredyt  w Provident? Czy po przedawnieniu firma ta może jeszcze mi jakoś zaszkodzić to znaczy windykować przedawniona pożyczkę?

Odpowiedź: Provident Polska S.A. jest firmą prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek a roszczenia z tytułu takich pożyczek przedawniają się z upływem trzech lat od daty wymagalności pożyczki. Ponieważ pożyczkę Provident  należy spłacać w ratach zatem przedawnieniu ulegać mogą poszczególne raty roszczeń z tytułu tej pożyczki. Jeżeli pożyczki udzieliłaby osoba prywatna nie prowadząca działalności gospodarczej w tym zakresie, to wówczas okres przedawnienia wynosiłby dziesięć lat. Trzyletni termin przedawnienia (rat) pożyczki Provident ulega jednak przerwaniu jeżeli firma ta złoży w sądzie pozew o zapłatę pożyczki. jak chodzi natomiast o termin przedawnienia roszczenia z tytułu pożyczki Provident które jest stwierdzone prawomocnym wyrokiem (nakazem zapłaty), to wynosi ten termin dziesięć lat.

Październik 16th, 2014 at 5:04 am

kategoria: przedawnienie

Skomentuj