Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wrak samochodu w rozliczeniu szkody. Szkoda całkowita.

skomentuj

Szkoda całkowita zachodzi wówczas, gdy całkowity przewidywany (szacunkowy) koszt naprawy samochodu przekracza jego wartość, jaką miał przed momentem wystąpienia zdarzenia w postaci szkody. W takiej sytuacji poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej aktualnej wartości rynkowej pojazdu (oczywiście w stanie technicznym sprzed wypadku). Praktyka wykształciła dwa sposoby likwidacji szkody całkowitej. Według pierwszego zakład ubezpieczeniowy przejmuje wrak pojazdu i wypłaca całość należnej kwoty odszkodowania. Według drugiego wrak pojazdu pozostaje we własności poszkodowanego, a kwota odszkodowania jest pomniejszana o wartość tego wraku. Nie można jednak żądać od zakładu ubezpieczeń, aby przejął wrak. Zgodnie art. 3 ust. 4 pkt 3 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124 poz. 1151) przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej są czynnościami ubezpieczeniowymi. Można zatem wnioskować o taki sposób likwidacji szkody, ale to od uznania zakładu będzie zależeć, czy przejmie wrak.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

15/10/2014

kategoria odszkodowania

Skomentuj