Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Niepowiadomienie żyranta o zaległościach kredytobiorcy

skomentuj

Pytanie: Jestem z Warszawy, podżyrowałam koledze kredyt w banku i zapewniał mnie że spłaca go terminowo. Okazało się jednak że po pewnym czasie powstały zaległości a o tym fakcie dowiedziałam się od jego matki. Dowiedziałam się też że bank miał obowiązek powiadomić mnie jako żyranta o tym, że kredytobiorca nie płaci rat kredytu. Czy w takiej sytuacji, w związku z zaniedbaniem przez bank, nie będę musiała spłacać tego jego kredytu?

Odpowiedź: Niestety, to zaniedbanie ze strony banku nie zwalnia Pani z odpowiedzialności jako żyranta, jedynie nie będzie Pani musiała spłacać odsetek za zwłokę, ponieważ bank nie poinformował Pani i powstaniu zaległości w spłacie.

kategoria: żyrant

Skomentuj