Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nakaz zapłaty a BTE

komentarze 2

Pytanie: Czym różni się w swej specyfice bankowy tytuł egzekucyjny od sądowego nakazu zapłaty? Wiem, że ten pierwszy wystawiany jest tylko z tytułu długu wynikającego z kredytu a nakaz zapłaty może uzyskać np. wierzyciel prywatny albo firma. Jakie są jednak praktyczne różnice w tym te dotyczące uprawnień wynikających dla wierzyciela z tytułu dysponowania jednym albo drugim dokumentem?

Odpowiedź: Jak słusznie Pan wskazał, bankowy tytuł egzekucyjny wystawia bank w związku z niespłaceniem kredytu lub jego części. Natomiast sądowy nakaz zapłaty dotyczy innych roszczeń gospodarczych lub cywilnych i wydawany jest przez sąd po rozpatrzeniu pozwu gdy wierzycielem jest podmiot nie będący bankiem. Bez nadania klauzuli wykonalności ani BTE ani sądowy nakaz zapłaty nie uprawniają do wszczęcia egzekucji. W obu przypadkach klauzulę wykonalności nadaje sąd. Jednak w przypadku BTE kredytobiorca nie jest informowany o nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności i tym samym dopiero gdy zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, może ewentualnie wnieść powództwo przeciwegzekucyjne jeśli jego zdaniem bankowy tytuł wykonawczy został wystawiony bezpodstawnie.

Natomiast w przypadku wydania przez sąd nakazu zapłaty, odpis nakazu wysyłany jest przez sąd pozwanemu i ma on 14 dni na wniesienie sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty. Tym samym, jeżeli pozwany podniesie zarzuty wnosząc o oddalenie powództwa np. w całości i sąd je uwzględni, to powództwo zostanie oddalone i w ogóle nie dojdzie do wydania tytułu wykonawczego. W przypadku bankowego tytułu, jak wskazano wcześniej, wniesienie zarzutów będzie możliwe dopiero po wszczęciu egzekucji prze komornika. Może więc dojść do sytuacji w której komornik zajmie konto dłużnika i ściągnie z niego pieniądze a dopiero później sąd, po rozpatrzeniu powództwa przeciwegzekucyjnego uzna racje kredytobiorcy i bank będzie musiał zwrócić mu wyegzekwowane pieniądze. Reasumując więc, w ewentualnie lepszej sytuacji jest osoba przeciwko której sąd wydał nakaz zapłat niż kredytobiorca przeciwko któremu bank wystawił BTE zwłaszcza jeśli w obu przypadkach roszczenia stwierdzone tymi dokumentami są (częściowo) nienależne. Natomiast co do uprawnień przysługujących wierzycielowi, zarówno bankowy tytuł wykonawczy jak i prawomocny nakaz zapłaty to po prostu tytuły wykonawcze, uprawniające wierzyciela do egzekucji z całego majątku osoby przeciwko której zostały wystawione.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 8 Ocena średnia: 4.3]

15/10/2014

Komentarze do 'Nakaz zapłaty a BTE'

Subscribe to comments with RSS

  1. W pażdzierniku 2015 roku bank sprzedał mój dług firmie windykacyjnej. Egzekucje prowadził komornik na podstawie BTE. Rozumiem że BTE w tym momencie utracił swoją ważność. Bank skierował umorzenie sprawy u komornika dopiero w czerwcu 2016 . Przez ten czas komornik dalej prowadził egzekucję na rzecz banku na podstawie BTE. Czy mog z tym jeszcze zrobić

    Jarema

    15 Lut 17 15:49

  2. Ja wystąpiłbym w takiej sytuacji z pozwem przeciwko bankowi o naprawienie szkody – zwrócenie Panu pieniędzy i kosztów postępowania egzekucyjnego.

    admin

    15 Lut 17 16:01

Skomentuj