Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Jakie odsetki za zwłokę?

skomentuj

Zasada jest taka, że za zwłokę w zapłacie pożyczki albo innego typu zobowiązania można pobierać odsetki ustalone przez strony w umowie (trzymajmy się umowy pożyczki, żeby było mi łatwiej pisać). Tak jest, jeżeli w umowie pożyczki nie ustalono odsetek w innej wysokości niż odsetki za okres umowy. Może być bowiem tak, że w umowie strony ustalą odsetki karne które będę odsetkami za zwłokę i będą wyższe od odsetek za okres obowiązywania umowy pożyczki. Jednakże odsetki karne nie mogą być ustalone na poziomie wyższym niż odsetki maksymalne w rozumieniu kodeksu cywilnego, to jest niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP.

Niektórzy myślą, że odsetki za zwłokę to mogę być tylko (co najwyżej) ustawowe i takie osoby są w błędzie. Jeżeli przykładowo za okres umowy pożyczki pożyczkodawcy należne są odsetki maksymalne, to odsetkami za zwłokę też będę odsetki maksymalne.

I jeszcze jedna sytuacja która warto wziąć pod uwagę a mianowicie pożyczka nieoprocentowana. Jeżeli w umowie pożyczki nic nie jest napisane o odsetkach, to jest to właśnie pożyczka nieoprocentowana. Jednakże czy z tytułu zwłoki nie będą należne pożyczkodawcy odsetki? Oczywiście że będą należne: odsetki ustawowe.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

15/10/2014

kategoria odsetki

Skomentuj