Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Emeryt najlepszym kredytobiorcą

skomentuj

Jak wiadomo, najistotniejszym czynnikiem wpływającym na ocenę zdolności kredytowej są dochody kredytobiorcy. Nie tylko wysokość tych dochodów ale też ich źródło, forma. Bank lepiej ocenia dochody z tytułu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony od dochodów (w takiej samej wysokości) z tytułu umowy zlecenia albo z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak najlepiej ocenia … emerytury. Pracę można utracić ale świadczenia emerytalnego nie. Emeryt w bardzo podeszłym wieku nie dostanie kredytu i pewnie żaden emeryt nie otrzyma kredytu mieszkaniowego, bo jest to kredyt przyznawany na długi okres czasu i jest wysoce prawdopodobne to, że w trakcie trwania umowy kredytowej taki kredytobiorca umrze. Jednak jak chodzi o stosunkowo krótkoterminowe kredyty a w szczególności pożyczki, to niezbyt wiekowi emeryci są bardzo dobrymi kredytobiorcami.

Październik 13th, 2014 at 3:28 pm

kategoria: kredyty

Skomentuj