Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kredyt mieszkaniowy a zdolność kredytowa

1 komentarz

Kredyt hipoteczny jest zawsze zabezpieczony dla banku na hipotece nieruchomości, która została zakupiona na tenże kredyt. Niezależnie jednak od tego, aby móc otrzymać z banku kredyt hipoteczny, kredytobiorca musi zostać pozytywnie zweryfikowany co do jego zdolności kredytowej.

Zabezpieczenie zabezpieczeniem, ale bank chce mieć jak najwyższą pewność, że kredytobiorca samodzielnie kredyt spłaci i bez opóźnień. Sprawdzana jest więc wysokość dochodów kredytobiorcy które osiąga on na podstawie umowy o pracę lub w innej formie, ale muszą to być dochody udokumentowane i regularne. Kolejnym istotnym czynnikiem rzutującym na decyzję kredytową jest ewentualne zadłużenie sprawdzane głównie w BIK, gdzie znajdują się informacje o innych kredytach zaciągniętych przez osobę ubiegającą się o kredyt, w naszym wypadku o kredyt hipoteczny. I nie chodzi tu tylko o zaległe kredyty ale też te które są spłacane bez opóźnień ale są obciążeniem dla kredytobiorcy.Przed złożeniem wniosku o kredyt, kredytobiorca powinien pozbyć się jak największej wartości swych zobowiązań a przewidując, że będzie starał się niebawem o kredyt hipoteczny, nie powinien zaciągać innych kredytów ponad miarę. Dotyczy to także kart kredytowych. Oferty kart kredytowych są kuszące, ale nawet niewykorzystywana karta obniża zdolność kredytową jej właściciela.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

12/10/2014

kategoria kredyty hipoteczne

1 komentarz do 'Kredyt mieszkaniowy a zdolność kredytowa'

Subscribe to comments with RSS

  1. Kredyty hipoteczne zaciągane są na wiele lat, nawet na dziesiątki lat. W tak długim okresie kredytowania się, prawdopodobieństwo pogorszenia się sytuacji finansowej kredytobiorcy jest stosunkowo wysokie. W szczególności zaś chodzi o sytuację utraty pracy i długotrwałego bezrobocia – poszukiwania nowej pracy bądź też szybkiego znalezienia pracy ale z niższymi zarobkami, często znacznie niższymi – zbyt niskimi aby podołać spłacie rat kredytowych w pełnej ich wysokości.
    Kiedy kredytobiorca coraz dłużej zalega ze spłatą kredytu, to bank w końcu wypowie mu umowę o kredyt hipoteczny i zainicjuje procedurę windykacyjną oraz egzekucyjną czyli tą z udziałem komornika sądowego. Chociaż każdy kredyt hipoteczny jest zabezpieczony hipoteką na nieruchomości kredytowanej, to jednak jej upłynnienie może nastąpić tylko w wyniku licytacji komorniczej po wcześniejszym oszacowaniu nieruchomości przez biegłego sądowego. W praktyce, od wszczęcia egzekucji z nieruchomości do dnia licytacji upływają miesiące lub nawet kilka lat a najgorsze dla wierzyciela egzekwującego z nieruchomości jest to, że najczęściej nikt nie jest zainteresowany ich nabyciem na licytacji, szczególnie gdy są to nieruchomości zamieszkałe. Przez lata więc bank będzie miał problem z odzyskaniem pieniędzy za kredyt, środki będą zamrożone w nieruchomości którą bank nie może nawet dysponować. Z opisanych powodów właśnie wymagania banków co do zdolności kredytowej podmiotów wnioskujących o kredyty hipoteczne są tak wysokie.

    Lucek

    9 Lis 14 16:26

Skomentuj