Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kredyt mieszkaniowy a zdolność kredytowa

1 komentarz

Kredyt hipoteczny jest zawsze zabezpieczony dla banku na hipotece nieruchomości, która została zakupiona na tenże kredyt. Niezależnie jednak od tego, aby móc otrzymać z banku kredyt hipoteczny, kredytobiorca musi zostać pozytywnie zweryfikowany co do jego zdolności kredytowej.

Zabezpieczenie zabezpieczeniem, ale bank chce mieć jak najwyższą pewność, że kredytobiorca samodzielnie kredyt spłaci i bez opóźnień. Sprawdzana jest więc wysokość dochodów kredytobiorcy które osiąga on na podstawie umowy o pracę lub w innej formie, ale muszą to być dochody udokumentowane i regularne. Kolejnym istotnym czynnikiem rzutującym na decyzję kredytową jest ewentualne zadłużenie sprawdzane głównie w BIK, gdzie znajdują się informacje o innych kredytach zaciągniętych przez osobę ubiegającą się o kredyt, w naszym wypadku o kredyt hipoteczny. I nie chodzi tu tylko o zaległe kredyty ale też te które są spłacane bez opóźnień ale są obciążeniem dla kredytobiorcy.

Przed złożeniem wniosku o kredyt, kredytobiorca powinien pozbyć się jak największej wartości swych zobowiązań a przewidując, że będzie starał się niebawem o kredyt hipoteczny, nie powinien zaciągać innych kredytów ponad miarę. Dotyczy to także kart kredytowych. Oferty kart kredytowych są kuszące, ale nawet niewykorzystywana karta obniża zdolność kredytową jej właściciela.

Październik 12th, 2014 at 5:52 am

kategoria: kredyty hipoteczne

1 komentarz do 'Kredyt mieszkaniowy a zdolność kredytowa'

Subscribe to comments with RSS

  1. Kredyty hipoteczne zaciągane są na wiele lat, nawet na dziesiątki lat. W tak długim okresie kredytowania się, prawdopodobieństwo pogorszenia się sytuacji finansowej kredytobiorcy jest stosunkowo wysokie. W szczególności zaś chodzi o sytuację utraty pracy i długotrwałego bezrobocia – poszukiwania nowej pracy bądź też szybkiego znalezienia pracy ale z niższymi zarobkami, często znacznie niższymi – zbyt niskimi aby podołać spłacie rat kredytowych w pełnej ich wysokości.
    Kiedy kredytobiorca coraz dłużej zalega ze spłatą kredytu, to bank w końcu wypowie mu umowę o kredyt hipoteczny i zainicjuje procedurę windykacyjną oraz egzekucyjną czyli tą z udziałem komornika sądowego. Chociaż każdy kredyt hipoteczny jest zabezpieczony hipoteką na nieruchomości kredytowanej, to jednak jej upłynnienie może nastąpić tylko w wyniku licytacji komorniczej po wcześniejszym oszacowaniu nieruchomości przez biegłego sądowego. W praktyce, od wszczęcia egzekucji z nieruchomości do dnia licytacji upływają miesiące lub nawet kilka lat a najgorsze dla wierzyciela egzekwującego z nieruchomości jest to, że najczęściej nikt nie jest zainteresowany ich nabyciem na licytacji, szczególnie gdy są to nieruchomości zamieszkałe. Przez lata więc bank będzie miał problem z odzyskaniem pieniędzy za kredyt, środki będą zamrożone w nieruchomości którą bank nie może nawet dysponować. Z opisanych powodów właśnie wymagania banków co do zdolności kredytowej podmiotów wnioskujących o kredyty hipoteczne są tak wysokie.

    Lucek

    9 Lis 14 at 16:26

Skomentuj