Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Data spłaty kredytu

skomentuj

Pytanie: Za parę dni kończy mi się termin spłaty bezodsetkowego kredytu jaki mam w całości wykorzystany w karcie kredytowej a jak spóźnię się nawet o jeden dzień, to za okres bezodsetkowy też będę musiał zapłacić odsetki, chce tego uniknąć. Pieniądze na spłatę będę miała lada dzień ale nie na koncie tylko w żywej gotówce. Proszę o odpowiedź, czy za datę wpłaty uznana zostanie data wpłacenia przeze mnie tych pieniędzy na poczcie albo w jakimś banku czy dopiero data w której bank w którym jest ta karta będzie je miał na koncie?

Odpowiedź: Kwestię powyższą zapewne reguluje umowa o kartę kredytową i proponujemy aby poszukał Pan w niej zapisu na ten temat. Generalnie jednak za datę spłaty uważany jest dzień w którym pieniądze wpłynęły na konto wierzyciela, w tym przypadku na konto banku.

kategoria: karty kredytowe

Skomentuj