Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Ubezpieczenia – czy warto z nich korzystać?

skomentuj

Rynek ubezpieczeń w Polsce od kilku lat dynamicznie się rozwija. W chwili obecnej działa na nim około 80 firm, które wg różnych szacunków w ciągu roku zbierają 60 mld zł składki od swoich klientów. Jednak ubezpieczenia to nie tylko zebrana składka, lecz również wypłacone odszkodowania. Wielu klientów narzeka na jakość świadczonych usług przez firmy ubezpieczeniowe w Polsce, a do Rzecznika Ubezpieczonych wpływa coraz więcej skarg i zażaleń dotyczących odmowy wypłaty należnego odszkodowania, bądź zaniżenia jego wysokości. W związku z tą sytuacją pojawia się pytanie, czy warto korzystać z ubezpieczeń oferowanych przez firmy działające na polskim rynku?

Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC auta to sytuacja jest prosta. Istnieje obowiązek wykupienia takiej polisy w momencie rejestracji pojazdu lub wprowadzenia go do ruchu. Do wyboru pozostaje jedynie, w której firmie ubezpieczający zapłaci składkę ubezpieczeniową. W przypadku polis dobrowolnych sytuacja nie jest już tak przejrzysta.

Duża konkurencja na rynku powoduje, że klient ma z czego wybierać. z drugiej jednak strony zbyt duże rozproszenie rynku prowadzi do tego, iż jakość usług świadczonych przez niektóre zakłady ubezpieczeń może być niska. Poza tym zdecydowanie najczęściej stosowanym kryterium przy wyborze ubezpieczenia jest cena. Niestety niska cena polisy zwykle powoduje problemy w wypłacie należnego odszkodowania. Firmy ubezpieczeniowe to nie instytucje charytatywne, działają dla zysku, a zyski wynikają z różnicy pomiędzy zebranym inkasem, a wypłaconymi świadczeniami. Jak widać nie ma tu możliwości, by ubezpieczyciel oferował niskie składki, a wypłacał wysokie odszkodowania. Jeden i drugi czynnik są ze sobą ściśle skorelowane.

Drugim istotnym elementem wpływającym na sposób postrzegania branży ubezpieczeniowej jest niska świadomość klientów. Wykupując jakiekolwiek ubezpieczenie dobrowolne należy pamiętać, że nieodłączną częścią każdej polisy są ogólne warunki ubezpieczenia. To w tym dokumencie ubezpieczyciel reguluje kiedy wypłaci odszkodowanie, a w jakiej sytuacji odmówi jego wypłaty. To właśnie z braku znajomości warunków ubezpieczenia najczęściej biorą nieporozumienia i napięcia pomiędzy klientem, a firmą ubezpieczeniową. Dlatego warto przed podpisaniem umowy, choćby pobieżnie zapoznać się z ich treścią lub poradzić się doświadczonego i zaufanego agenta.

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy warto korzystać z ubezpieczeń, jednak jeśli ktoś decyduje się na wykupienie polisy, powinien to robić świadomie. Ubezpieczenia powinny dawać spokój, a sposób postrzegania całej branży w Polsce jest uzależniony najczęściej od tego jakie, kto ma doświadczenia związane z firmami ubezpieczeniowymi. Osoby, które bez kłopotów otrzymały należne świadczenia będą uważały, że warto się ubezpieczać. Znajdą się również tacy, którzy będą czuć się oszukani ze względu na odmowę wypłaty odszkodowania. Dlatego każdy sam powinien zastanowić się nad tym, czy warto wykupić ubezpieczenie, czy też zdać się na łaskę i niełaskę losu.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

09/10/2014

kategoria ubezpieczenia

Skomentuj