Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dobrowolna spłata / egzekucja przedawnionego długu

skomentuj

Ktoś mnie niedawno telefonicznie zapytał o to. A konkretnie, czy jak dłużnik dokona dobrowolnej spłaty przedawnionego długu egzekwowanego przez komornika, to czy może się później z tego „wycofać” – żądać zwrotu pieniędzy. Pytający bowiem dokonał tak dobrowolnej spłaty na konto komornika egzekwującego tytuł wykonawczy sprzed kilkunastu lat.

Wedle mojej wiedzy, nie można „odkręcić” dobrowolnej zapłaty przedawnionego długu, powołując się na zarzut przedawnienia, nawet twierdząc, że nie wiedziało się że roszczenie jest przedawnione. Jeżeli natomiast nie było dobrowolnej spłaty lecz komornik wyegzekwował przedawniony dług poprzez np. zajęcia konta bankowego (dobre oferty kont osobistych są tutaj, tak przy okazji), wynagrodzenia za pracę, zlicytowanie pojazdu dłużnika itp., to dłużnik ma prawo żądać zwrotu tych pieniędzy podniósłszy zarzut przedawnienia.

Październik 9th, 2014 at 10:13 am

kategoria: przedawnienie

Skomentuj