Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zajęcie komornicze a BIK

skomentuj

Pytanie: Bardzo proszę o informacje, czy widać w BIK że komornik zajął mi pensję albo konto bankowe?

Odpowiedź: W BIK widnieją tylko zobowiązania z tytułu bankowych kredytów oraz pożyczek ze SKOK i tylko te instytucje mogą dopisywać do BIK wymienione wyżej zobowiązania. Komornicy nie mają możliwości dopisywania do BK zobowiązań które egzekwują. W związku z powyższym, zajęcie komornicze nie jest odnotowane w BIK. Może być odnotowany w BIK dług który egzekwuje komornik gdy jest to dług wobec banku lub SKOK-u ale to któraś z ww. instytucji może musi taki dług umieścić a nie komornik. Zwracamy jednak uwagę na to, że zarówno banki jak też SKOK-i sprawdzają dochody klienta przed podjęciem decyzji w przedmiocie przyznania mu kredytu i dowiedzą się o tym, że klient otrzymuje tylko stawkę minimalną (na skutek zajęcia komorniczego).

kategoria: komornik

Skomentuj