Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Ubezpieczenie NWW dla dzieci i młodzieży

skomentuj

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej to cieszące się największym powodzeniem ubezpieczenie i większość zwłaszcza rodziców dzieci wykupuje je dla swych pociech jak i sporo studentów dla siebie samych. Choć jest to ubezpieczenie dobrowolne, to wiele osób uznaje je za obowiązkowe zwłaszcza w odniesieniu do dzieci. Ubezpieczenie to obejmuje skutki wypadków powodujące uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Warto zaznaczyć że ubezpieczenie NNW dotyczy zarówno wypadków jakim ubezpieczeni mogą  ulec w drodze do szkoły, pracy lub zakładu opiekuńczego, w czasie nauki, pracy lub pobytu w zakładzie opiekuńczym, , jak i tych w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie NNW nie obejmuje zazwyczaj następstw nieszczęśliwych wypadków do których doszło na skutek np. udziału w bójkach, spożycia alkoholu tudzież innych środków odurzających, samobójstw i prób samobójczych, kierowania pojazdem bez wymaganych do tego uprawnień, uszczerbków i śmierci z powodu niewłaściwego leczenia, działań wojennych, zamieszek itp. Ubezpieczenie NNW nie obejmuje też standardowo następstw wypadków związanych z wyczynowym uprawianiem sportu, ale za dodatkowa opłatą istnieje możliwość ubezpieczenia się także od w tym zakresie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 4.5]

05/10/2014

kategoria ubezpieczenia

Skomentuj