Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie

skomentuj

Zgodnie z Art.4421 § 1 Kodeksu Cywilnego, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawnia się z upływem trzech lat począwszy od dnia, w którym poszkodowany powziął wiedzę o szkodzie oraz o osobie obowiązanej do naprawienia tej szkody. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dziesięć lat począwszy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Toteż zgodnie z brzmieniem tego przepisu, przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z deliktów następuje wraz z upływem 3 lat, od chwili gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz o osobie obowiązanej do jej naprawienia, obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie. Jednakowoż, roszczenie takie ulega przedawnieniu zawsze z upływem 10 lat. Po upływie tego terminu osoba obowiązana do naprawienia szkody może uchylić się od jej naprawienia (windykacja będzie możliwa ale w postępowaniu sądowym dłużnik może skutecznie podnieść zarzut przedawnienia)

Na przykład załóżmy, że 5 lat temu ktoś zamieścił w internecie nieprawdziwy wpis o tym, jakoby firma X była winna mu pieniądze i w wyniku opublikowania takiej nieprawdziwej informacji potencjalny kontrahent firmy X nie podpisał z nią kontraktu obawiając się, że jest niewypłacalna, nierzetelna. Firma X dowiedziała się o dokonaniu tego negatywnego wpisu natychmiast po jego umieszczeniu w internecie a więc też 5 laty temu. Jednak dopiero wczoraj dowiedziała się o tym, że to ten właśnie wpis w internecie o jej rzekomym zadłużeniu spowodował że potencjalny kontrahent nie podpisał z nią kontraktu. Czyli firma X ma teraz 3 lata (począwszy od wczorajszego dnia) na złożenie pozwu o odszkodowanie przeciwko osobie (firmie) która dokonała wiadomego wpisu z nieprawdziwą informacja o zadłużeniu firmy X. Gdyby natomiast taki wpis pojawił się w internecie 11 lat temu to nawet jeżeli firma X dopiero wczoraj dowiedziałaby się, kto jest autorem tego wpisu i że konsekwencją wpisu była rezygnacja kontrahenta, to i tak roszczenie odszkodowawcze byłoby już przedawnione.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

05/10/2014

kategoria przedawnienie

Skomentuj